PHV – Den præhospitale visitation

​PHV'en rykker ud til borgere i akutte ikke livstruende tilstande, som har behov for en sundhedsfaglig vurdering og eventuelt behandling.

​Video a​​f PHV'en​

Funkt​ion:

PHV'en aktiveres til borgere i akutte, ikke-livstruende tilstande, hvor den bedste løsning for borgeren ikke nødvendigvis er ambulance til hospitalet. PHV'en tilbyder borgerne en personlig kontakt med flere tilbud, når de er syge, fx:

  • En sundhedsfaglig vurdering af borgeren i ikke-livstruende situationer,
  • Bestilling af ambulance, hvis det findes nødvendigt,
  • Finde alternative løsninger i samarbejde med:
    • AMK-lægen
    • Hjemmesygeplejersken
    • Kommunernes akutteams

PHV'en er ikke en erstatning for en ambulance, men kan fungere som supplement for det akutte-beredskab fx ved hjertestop, hvor der skal ydes akut livsredende behandling hurtigst muligt.

PHV'ens b​​emanding og drift

PHV'en bemandes af én paramediciner. Medarbejderen, som bemander PHV'en, vil altid screene ordlyden i den indkomne melding inden der køres ud på en opgave.

Læs mere om paramediceren under Hvem rykker ud på et 1-1-2 opkald? ​

PHV'ens udstyr

PHV'en fungerer som et supplement til ikke-livstruende ambulancekørsler. Bilerne er fuldt medicinsk udstyret, så paramedicineren kan yde akut behandling af borgeren, hvis det findes nødvendigt. ​


Redaktør