Psykiatrisk akutberedskab

Det psykiatriske akutberedskabs hovedopgave er at hjælpe borgere, der har brug for akut psykiatrisk hjælp.

Funktion: Akut psykiatrisk hjælp 

Det psykiatriske akutberedskab er dem, der rykker ud for at hjælpe: 
  • Mennesker med akut opstået eller akut forværring af en psykisk lidelse. 
  • Mennesker, der er i svær affekt eller har selvmordtanker 
  • Pårørende, naboer, socialarbejdere, politi, eller andre som oplever, at et andet menneske har brug for akut psykiatrisk hjælp 

Hvornår kører det psykiatriske akutberedskab? 

Det psykiatriske akutberedskab opererer i tidsrummet kl. 16 til 08 på hverdage, samt hele døgnet i weekender og på helligdage. 

Medarbejdere i det psykiatriske akutberedskab 

Det psykiatriske akutberedskab er bemandet med paramedicinere og speciallæger i psykiatri. 

Kontakt det psykiatriske akutberedskab 

Som borger går din kontakt gennem 1-1-2 ved livstruende sygdom eller Akuttelefonen 1813, når det ikke er livstruende. 

1-1-2 og Akuttelefonen1813 er din kontakt til 1-1-2 AMK- Vagtcentralen. Det er 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, der vurderer, om det psykiatriske akutberedskab skal aktiveres. Bliver det aktiveret, afgør den vagthavende psykiater, hvad der videre skal ske 

En del af Region Hovedstadens Akutberedskab 

Det psykiatriske akutberedskab bemandes i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri. Organisatorisk hører det psykiatriske akutberedskab til i enheden Præhospital Akutmedicin. Det er Akutberedskabet, der er ansvarlige for drift og vedligehold af bilen.

Redaktør