​​​

TEMS – Tactical Emergency Medical Service

​TEMS er baseret på et tværsektorielt samarbejde, der gør det muligt for det sundhedsfaglige personale at komme tilskadekomne øjeblikkeligt til undsætning, selvom skadestedet endnu ikke er sikret.

​Video a​​f TE​​MS​

​Funktion: Gør en​​ forskel når​ det går rigtig galt

TEMS mobiliseres i de situationer, hvor der befinder sig tilskadekomne på skadesteder, som politiet endnu ikke har sikret. Her kan TEMS sendes ind og hurtigt komme de tilskadekomne til undsætning, indtil skadestedet er sikret, og vi kan sende resten af vores sundhedsfaglige ressourcer ind. Det vil især være relevant ved terrorangreb og andre massetilskadekomster, hvor erfaringer fra udlandet viser, at det vil vare længe før skadestedet kan erklæres sikkert. TEMS består af en gruppe læger og paramedicinere, der er uddannede og udstyrede til at agere og yde akut sundhedsfaglig behandling på ikke-sikrede skadesteder.

TEMS' bemanding og drift

TEMS er til rådighed og i drift på en af Region Hovedstadens akutlægebiler 24/7-365 dage om året, og kan ​aktiveres øjeblikkeligt.

TEMS bemandes af 15 paramedicinere og 15 læger, som har gennemgået en specialiseret træning og er udstyret med hjelme og skudsikre veste.

Læs mere om paramedicinere og læger under Hvem rykker ud på et 1-1-2 opkald?

TEMS træner og løser dagligt opgaver i tæt samarbejde med Specialtjenesten og Politiet, og er funderet på et samarbejde mellem Akutberedskabet, Hovedstadens Beredskab og Politiet.​


​​​

Redaktør