Danmark er først til at afskaffe stive halskraver til traumepatienter

​Patienter fra fx et trafikuheld eller faldulykker, skal fremover flyttes i en trykaflastende båremadras i stedet for på en stiv båre. Det gør brugen af stiv halskrave overflødig. Danmark er blandt de første til at vedtage en ny klinisk retningslinje for flytning af traumepatienter.

Vent...

​Peter er faldet ned fra et træ i haven, og han kan ikke rejse sig fra græsset. Da ambulancen kommer vurderer mandskabet, at hans nakke eller ryg kan være kommet til skade. Tidligere ville Peter have fået en stiv halskrave på og være blevet transporten til hospitalet ved hjælp af en stiv båre, også kendt som et 'spineboard'. Sådan er det ikke længere, da Sundhedsstyrelsen nu som de første i verden anbefaler at bruge en vakuummadras i stedet for, der kan forme sig efter den tilskadekomnes krop.

De nye anbefalinger bryder med årtiers praksis i at transportere traumepatienter, på den måde, som det tænkte eksempel med Peter. For tilskadekomne borgere kan den nye måde reducere smerter og tryk, fortæller Christian Maschmann, der er præhospital akutlæge ved Region Hovedstadens Akutberedskab og har stået i spidsen for de nye retningslinjer.

Patienter får færre smerter

- Patienter får formentlig færre smerter af at ligge på en vakuummadras, fordi trykket bliver fordelt mere jævnt end på et spineboard. Deres rygsøjle bliver stabiliseret af vakuum i stedet for at blive trykket hårdt ned mod et stift bræt´, siger han og tilføjer, at anbefalingerne bygger på en grundig gennemgang af al international faglitteratur samt konsensusbeslutninger vedtaget ved hjælp af en sundhedsfaglig styregruppe, der består af repræsentanter fra alle de præhospitale organisationer, ambulancetjenesterne samt alle relevante medicinske specialer.

Christian Maschmann har stået i spidsen for styregruppen, der det seneste år har gransket fordele og ulemper ved forskellige måder at flytte patienter på. Selv trækker han på praktisk erfaring som anæstesilæge på en af regionens akutlægebiler og som akutmediciner i akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Der er patienter indtil nu blevet behandlet med en stiv halskrave og lejret på et stift spineboard, indtil røntgenbilleder kunne udelukke en eventuel skade på deres rygsøjle.

Stive halvkraver uden beskyttende effekt

- Jeg har set mange patienter i akutmodtagelserne, der har fået en halskrave på, fordi man frygtede at de kunne have fået en rygskade. Det er selvfølgelig sket i den bedste mening og ud fra de gældende retningslinjer, men de studier, der er blevet gennemført de sidste 50 år har aldrig kunnet bevise en beskyttende effekt, fortæller Christian Maschmann.

Han påpeger, at den nationale ekspertgruppe på baggrund af den internationale faglitteratur og deres erfaringer har vurderet, at brugen af den stive halskrave kan have skadelige virkninger og i bedste fald er en overbehandling, der potentielt gør mere skade end gavn. Rygmarvsskader er meget sjældne, og derfor findes der ikke videnskabelig forskning i flytning af patienter med rygmarvsskader, og det er ofte ikke til at afgøre, om en skade er forårsaget af en ulykke eller af manglende eller forkert stabilisering ved flytning.

Vakuumbårer og instruktionsvideoer

I stedet for at bruge en stiv halskrave, lyder den nye anbefaling nu på at flytte og stabilisere nogle af traumepatienter ved hjælp af vakuummadrassen, der kan formes, så den støtter rundt om fx nakken. Danske ambulancer har allerede vakuummadrasser, og når anbefalingen om at bruge den bliver udbredt, forventes det at brugen af de stive halskraver vil høre fortiden til.

Arbejdet med den nye anbefaling er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Aktuelt er akutberedskaberne og hospitalerne i de danske regioner i fuld gang med en implementering.  Region Hovedstaden, herunder Rigshospitalet, og Region Sjælland har meldt ud, at de vil være klar til anvendelsen af de nye guidelines fra 1. december 2018. 


Vakuumbåren stabiliserer patienter med brud på fx nakken i stedet for at anlægge en stiv halskrave. Båren lægger sig tæt omkring hovedet og resten af kroppen, når den tømmes for luft. Foto: Region Hovedstadens Akutberedskab. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor