Et simpelt redskab forbedrer chancerne for genoplivning

​Ny forskning har samlet retningslinjerne inden for træning i genoplivning, så det nu bliver nemmere at vurdere og udvikle kvaliteten af træningen. Det skal i sidste ende redde liv ved at hjælpe forskningen og styrke patientsikkerheden.

Vent...

Hvert år gennemgår mere end ca. 300.000 danskere træning i genoplivning. Danmark er dermed et af de førende lande inden for genoplivning, og da ca. 80 % af alle, der modtager træning i hjerte-lungeredning er lægmænd, er der brug for et sæt retningslinjer, der sikrer kvaliteten af træningen.


Men her har der indtil nu været en udfordring. Både nationalt og internationalt har der ikke været et sæt fælles gældende retningslinjer på området, da der alene i Danmark er blevet rapporteret på seks forskellige måder. Internationalt er tallet endnu større. Ikke fordi den ene metode er bedre end den anden, men simpelthen fordi der ikke har været et fælles sæt retningslinjer.

Det besluttede læge og ph.d. ved CAMES og Akutberedskabet Theo Walther Jensen at gøre noget ved. Derfor gik han i gang med projektet, der nu er blevet kendt som Copenhagen Tool:

"Det er mest af alt et svar på et problem. Der har været mange studier, der har målt på interventioner, som har forsøgt at uddanne befolkningen i at genoplive. Det er i sig selv godt, at der er lavet en masse interventioner, for en uddannet befolkning kan øge overlevelsen med 50 %. Der har dog ikke været en ensartet måde at vise forskningsresultater på," forklarer Theo Walther Jensen, som derfor satte sig for at udvikle et redskab, der kunne give en ensartet rapportering og anvendes bredt i forskningen: 

"Vi ville gerne lave et simpelt redskab til forskere, så man ikke skal starte fra scratch for at finde ud af, hvad man skal kunne som lægmand," fortæller Theo, der siden 2014 har været patientunderviser på CAMES.

 


Theo Walther Jensen,  læge og ph.d. ved CAMES og Akutberedskabet.
 

Samarbejde mellem Akutberedskabet og CAMES

Arbejdet med Copenhagen Tool gik i gang i 2016 og blev hjulpet godt på vej af en bevilling fra TrygFonden. Theo viste allerede som studerende stor interesse for den initiale genoplivning og derfor var det et godt match, da han blev tilknyttet Akutberedskabet, som har arbejdet systematisk på at forbedre den basale genoplivning. Han observerede, hvordan kursisterne tilegnede sig kompetencer på førstehjælpskurserne, og derfor opstod ideen om en tjekliste til, hvordan man opnår de nødvendige kompetencer. En ide, der altså kom til at hedde Copenhagen Tool:

"De eksisterende guidelines i genoplivning for lægmand bliver revideret hvert femte år, men der var stadig et stykke vej fra at have et samlet grundlag, der var bredt anvendeligt i forskningen. Samtidig skulle vi også passe på, at det redskab der udvikles, var i overensstemmelse med gældende internationale retningslinjerne, der jo er bygget på bedst tilgængelige evidens" siger Theo Walther Jensen.

Med en kombination af CAMES' årelange erfaring i at undervise i genoplivning og Akutberedskabets facilitering og internationale netværk, var realiseringen af ideen om en generisk tjekliste godt på vej. Daværende enhedschef og nuværende forskningschef Doris Østergaard og sektionschef for CAMES Herlev Anne Lippert var med til at udarbejde studiedesignet, skrive protokollen og sikre, at de rigtige procedurer blev anvendt. Doris Østergaard er glad for samarbejdet med Akutberedskabet:


Doris Østergaard, professsor ved CAMES . 

 

"Copenhagen Tool er en god kombination af medicinsk evidens, uddannelse og implementering. Styrken ved vores samarbejde er, at Freddys forskningsgruppe står tungt på den medicinske evidens samtidig med, at vi kommer ind med den pædagogiske evidens," siger hun.

 

Internationale kapaciteter hjalp til

Samtidig havde Theo også stor fornøjelse af at kunne trække på direktør for Akutberedskabet Freddy Lipperts netværk, der udmøntede sig i et internationalt ekspertudvalg med anerkendte kapaciteter inden for genoplivning og uddannelse gennem mange år, som de britiske kardiologer professorer Douglas Chamberlain og Anthony Handley, intensivlæge Gavin Perkins samt akutmedicineren Andrew Lockey. Kapaciteter, som Freddy Lippert også tillægger stor betydning:

 


Freddy Lippert, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab. 

 

"Vi har et fantastisk samarbejde med CAMES og har haft det i mange år. Vi drog også stor nytte af at samarbejde med førende europæiske forskere. Vi var på den sikre side, når vi lænede os op ad så velrespekterede forskere," siger han.  

Arbejdet endte ud med en model med ti trin til, hvad man skal gøre som forsker. Her gøres det tydeligt, hvad man skal igennem for at vurdere genoplivning, og hvordan man kommer godt igennem det.

"Det kan bruges til at sammenligne forskning på et nyt niveau. Det gør os også i stand til at sortere i den meget store mængde forskning og målrette indsatser. Vi uddanner en stor del af den danske befolkning i genoplivning årligt, og der er nu et redskab til, hvilke kompetencer der som minimum forventes af en, der har taget et kursus." afslutter Theo Walther Jensen. 

Se video om Copenhagen Tool med Theo, Doris og Freddy


Af Jesper Gram Frandsen, Hedvig Jonasson og Kristian Lytken Laursen


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor