Høj borgertilfredshed, faldende ventetid i 2017 og opkaldsrekord ved Akuttelefonen 1813

Borgerne ringer i øget omfang til Akuttelefonen 1813, der i 2017 slog rekord med 944.000 opkald. Samtidig falder ventetiden, og ni ud af ti borgere er tilfredse eller meget tilfredse med 1813 – også når der er rekordtravlt i højtiderne, hvor bemandingen øges.
Flere borgere ringer til Akuttelefonen 1813 i ferie og højtider. Nye tal fra Akutberedskabet viser, at der i den sidste uge af 2017 var dage med op mod 4.400 opkald og perioder med mere end 400 opkald i timen. Forud for jul og nytår blev der planlagt en højere bemanding end året før, og umiddelbart inden jul blev der suppleret med nogle få ekstra læger via et vikarbureau. Direktør Freddy Lippert i Region Hovedstadens Akutberedskabet, der omfatter Akuttelefonen 1813, siger:
 
”Julen og nytåret blev rekordtravl, så det var en rigtig beslutning at få nogle ekstra læger ind via et vikarbureau, da vi allerede havde vagtsat alle vores egne, dygtige og dedikerede læger og sygeplejersker. Mange af vores faste medarbejdere havde i forvejen taget ekstra timer for at hjælpe borgerne. Alt personale - både fastansatte og vikarerne - ydede en god indsats”, fortæller han.
 
Før Akuttelefonen 1813 blev oprettet i 2014, blev der vedtaget et politisk mål om, at 90 % af opkaldene skal besvares inden tre minutter. Det har ikke været muligt at nå dette mål, men svartiderne er blevet bedre. I 2017 blev 51 procent af opkaldene besvaret på 0-3 minutter. Dermed blev svartiden forbedret med 17 procent i forhold til 2016. 

”Svartiden er faldet i løbet af 2017 samtidig med, at flere og flere ringer til Akuttelefonen. Ved at øge bemandingen i juletiden lykkedes vi med at holde svartiden på et rimeligt niveau. Det er et stykke fra den politiske målsætning, og derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre svartiden”. 

Høj borgertilfredshed

Mens svartiden falder, vokser antallet af opkald. I 2017 slog Akuttelefonen rekord med 944.000 opkald mod 914.000 i 2016, og borgerne er godt tilfredse med den hjælp, de får. Ni ud af ti borgere er tilfredse eller meget tilfredse - det var også tilfældet i december, hvor der var ekstra pres på telefonerne, viser nye tal. Akutberedskabet følger brugernes tilfredshed med løbende målinger.

”Langt de fleste borgere, der ringer til 1813 er heldigvis tilfredse med hjælpen. Sådan var det også ved jul og nytår, hvor vi havde rekordtravlt. Dette hører vores personale også dagligt fra borgerne, og det er vi glade for, ” siger direktør i Akutberedskabet Freddy Lippert.

Bedre bemanding til spidsbelastning

Akutberedskabet havde forberedt sig på travlhed ved at få de faste sygeplejersker og læger ved Akuttelefonen 1813 til at byde ind på ekstra vagter for at sikre en endnu bedre vagtdækning i 2017 end året før. Som en ekstra foranstaltning i forhold til fx øget sygdom som influenza, fik Akutberedskabet fem lægevikarer i julen og nytåret. 

”Både det faste personale og vikarerne, der hjalp os i julen, arbejdede engageret for at leve op til vores meget ambitiøse målsætning om at besvare opkaldene hurtigt og sikre, at borgerne får den rette hjælp. Borgernes tryghed og tillid er det vigtigste for os Akutberedskabet, og hver dag gør vores personale alt, hvad de kan for at leve op til tilliden.”

Akutberedskabet har gennemgået vagtbemandingen for julen og nytåret 2017, og sammenlignet med året før. I alt blev der dækket 6.789 timer i perioden 22. december 2017 til og med 2. januar 2018, hvilket er 651 timer flere end sidste år, svarende til en ca. ti procents forøgelse.

Fakta om Akuttelefonen 1813

  • Ni ud af ti borgere er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen, når de ringer til Akuttelefonen 1813. 
  • 51 procent af opkaldene kom i 2017 igennem på 0-3 minutter, mens tallet var 45 procent i 2016.
  • 944.000 opkald blev besvaret i 2017, hvilket er 30.000 flere end i 2016.
  • 31.000 opkald i uge 52 i 2017 – og helt op til 4.400 om dagen. 
Se flere fakta om Region Hovedstadens Akutberedskab og Akuttelefonen 1813 på:
Redaktør