H.K.H. Kronprinsessen er protektor for EMS2017

H.K.H. Kronprinsessen har sagt ja til at blive protektor for kongressen EMS2017, der er den anden europæiske Emergency Medical Services kongres. Kongressen afholdes i København.

Foto: ​EMS 2016

​I Europa, som i resten af verden, er det helt centralt, at den akutte hjælp – i form af blandt andet ambulance, akutlægebil eller akutlægehelikopter – når frem så hurtigt som muligt, så det sundhedsfaglige personale kan påbegynde den nødvendige behandling på stedet og på vej til hospitalet. Den akutte hjælp begynder allerede, når man ringer 1-1-2. Det præhospitale personale redder hver dag mange liv og hjælper mange menneske. Ofte sker det under vanskelige forhold: det være sig vejrmæssige og logistiske forhold, terrorhændelser, i mødet med udsatte psykiatriske patienter, eller patienter, der er svært tilskadekomne. Får man behov for hjælp, ved fx hjertestop eller en hjerneblødning, så er tid som regel en altafgørende faktor. 


Det er derfor vigtigt, at det personale, der arbejder såvel udenfor - som på hospitalerne - altid kan agere ud fra den nyeste forskning, så patientens helbredsudsigter bliver forbedret. EMS2017 sætter fokus på dette og på at skabe samarbejde på tværs af Europa, så de europæiske akutberedskaber i højere grad trækker på hinandens erfaringer og resultater.

”Vi er meget stolte over, at Kronprinsessen har valgt at blive protektor for EMS2017. I de akutte situationer som fx ved hjertestop starter ofte et ubønhørligt kapløb med tiden. For jo længere tid, der går, før nogen træder til, jo mere forringes chancen for at komme tilbage til livet. Kronprinsessens engagement understreger det vigtige arbejde, som ambulancepersonale og akutlæger udfører hver dag,” udtaler direktør Freddy Lippert. 

EMS2017 bliver afholdt i Tivoli Hotel og Kongrescenter i København fra den 22.-24. maj 2017. Region Hovedstadens Akutberedskab er vært for kongressen. 


Redaktør