Herlev Hospital går foran i brugen af PPJ

​Personalet på akutmodtagelsen på Herlev Hospital starter behandlingen af patienten, så snart ambulancen ankommer. De arbejder nemlig aktivt med den elektroniske præhospitale patientjournal.

Den elektroniske præhospitale patientjournal, som har fået kaldenavnet PPJ, er et nyt patientjournal-system, som blev indført i Region Hovedstaden i marts. PPJ bliver brugt af ambulancepersonalet og akutlægerne, som indtaster patientinformationer i journalen, og samtidig indsamler PPJ automatisk alle de sundhedsdata, som måles i forbindelse med behandlingen. Når informationerne er indtastet, er de tilgængelige for regionens vagtcentral, akutlægebilen og det hospital, hvor ambulancen er på vej hen, via en direkte dataforbindelse.

 

Følger med på skærmen

På akutmodtagelsen på Herlev Hospital er en sygeplejerske, typisk en afdelingssygeplejerske, klar til at tilgå den elektroniske præhospitale patientjournal via en computer, når ambulancepersonalet ringer og melder deres ankomst med en patient.

 

Sygeplejersken danner sig hurtigt et overblik over, hvad det er for en patient, ambulancepersonalet kommer ind med, ved at læse de informationer om patienten, som står i journalen. Herefter sender sygeplejersken informationerne videre til det team i akutmodtagelsen, som skal tage imod og behandle patienten.

 

- Vi har gode erfaringer med at bruge den elektroniske præhospitale patientjournal. Vi kan se, hvordan patientens tilstand udvikler sig, mens ambulancen er på vej ind til os, og det betyder, at vi kan forberede os meget bedre på at modtage og behandle patienten, siger Helene Kristine Byrne, der er afdelingssygeplejerske på akutmodtagelsen på Herlev Hospital.

 

Letter arbejdsgangen og styrker patientsikkerheden

Personalets brug af den elektroniske præhospitale patientjournal letter arbejdsgangen på akutmodtagelsen.

 

Personalet skal f.eks. ikke bruge tid på at registrere vigtige oplysninger som puls, blodtryk, iltmætning og hjerterytme, da de allerede er tilgængelige via journalen. Derudover kan personalet indskrive patienten, imens ambulancen er undervejs, så ambulancepersonalet ved ankomsten kan køre patienten direkte hen på den stue, hvor behandlingen skal finde sted.

 

- Vi er glade for, at personalet på akutmodtagelsen på Herlev Hospital har taget den elektroniske præhospitale patientjournal til sig, og at de bruger journalen, som den er tiltænkt. Det er med til at styrke patientsikkerheden og sikre et sammenhængende patientforløb, siger Freddy Lippert, der er direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Redaktør