Hundredvis af blodpropper opdages med ny målemetode

​​2.000 borgere i Region Hovedstaden bliver hvert år ramt af mindre blodpropper. Nu kan mange opdages allerede i en ambulance med en ny og forbedret målemetode.
Vent...

​67-årige Hans Henrik Randa-Boldt er en af de patienter, hvis blodprop er blevet opdaget allerede i en ambulance ved hjælp af en ny type blodprøve. I dag er han lettet og glad for den hurtige indsats i ambulancen og operationen på Gentofte Hospital:

- Jeg er en lykkelig mand, for jeg er kommet tilbage til mit normale liv, selv om jeg blev ramt af en blodprop. Hvis ikke den var blevet opdaget så tidligt, kunne det have udviklet sig til alt muligt. Det har været et utroligt flot tilrettelagt forløb, der betød, at jeg ikke skulle flyttes fra det ene hospital til det andet eller indlægges i mange dage, fortæller han.

I begyndelsen af oktober fik han voldsomme brystsmerter, og hans hustru ringede til Akuttelefonen 1813, der sendte en ambulance til hjemmet i Humlebæk. I ambulancens viste den nye blodprøve tegn på blodprop, og patienten blev kørt direkte til et hospital med en hjerte-kar-afdeling. Charlotte Barfod, konstitueret enhedschef i Region Hovedstadens Akutberedskab siger, at den nye målemetode er med til at sikre den rette behandling på det rette hospital: 

- Det er er tidskritisk tilstand at have en mulig blodprop i hjertet, og derfor er det til gavn for patienterne hurtigt at blive undersøgt og behandlet på en specialiseret afdeling. Den nye blodprøve gør, at vi kan visitere de hjertepatienter, der har gavn af en kateter-undersøgelse til rette hospital første gang, i stedet for at flytte dem senere i forløbet.


Hurtigere behandling

Ambulancepersonalet har i et halvt år brugt den nye metode, der måler blodets indhold af troponin, der er et hjerteenzym, som frigives til blodet, når hjertemusklen har iltmangel. Ved at være i on-line kontakt med førende kardiologer på Rigshospitalet, får de straks en lægefaglig vurdering af det og kan køre patienten til det nærmeste hospital med en hjerte-kar-afdeling. 


Ambulancebehandler Rasmus Nielsen viser den nye håndholdte blodprøve-måler.

- Der er flere fordele ved at patienten kan sendes direkte til os eller et andet hospital, hvor de kan blive undersøgt og behandlet inden for kort tid. Det betyder, udover at patienterne undgår overflytninger mellem hospitaler, også at de hurtigere kan udskrives og komme hjem til deres egen hverdag", siger overlæge på Hjerteafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, Mette Gitz Charlot.

Færre sengedage

Den nye målemetode er en del af et forskningsprojekt i Region Hovedstaden med tidlig diagnostik af blodprop i hjertet ved blodprøveanalyse præhospitalt. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem flere regioner, og det er støttet af Hjerteforeningen. 

Metoden er afprøvet i Region Midtjylland, og foreløbige resultater derfra viser, at ud over en hurtigere behandling opnår patienterne også kortere indlæggelse. Det har i Region Midtjylland ført til en reduktion på i to sengedage pr. patient i gennemsnit.

Erfaringer fra Region Midtjylland viser desuden, at ca. 45 procent af patienterne med mindre blodprop i hjertet kan identificeres med testen. De kan ikke ses på en EKG-undersøgelse, der måler hjertets elektriske impulser. Patienter med større blodpropper i hjertet bliver sendt til hospitalerne som hidtil.

Flere hjertepatienter slipper for overflytninger

Den nye metode til måling betyder, at hjertepatienter skal køres længere med Region Hovedstadens Akutberedskab. Fx skal en borger fra Humlebæk, der er ramt af en mindre blodprop ikke længere køres til Nordsjællands Hospital, men derimod til Gentofte Hospital, fordi patienterne med hjerte-kar-sygdomme skal opereres der. 

I Humlebæk glæder den 67-årige bilforhandler Hans Henrik Randa-Boldt sig over, at han kan få sit aktive fritids- og arbejdsliv igen. Han er tit på sit bilværksted, og fritiden bruger han sejlads og ridning:

-      Det er fantastisk, vi har sådan et godt sundhedsvæsen, og det må også være utroligt vigtigt for samfundet, at patienter kommer hurtigere igennem sundhedsvæsnet og ikke skal flyttes rundt, når der er så meget pres på systemet. 

Fakta om den nye målemetode

  • Den nye blodprøveanalyse måler stoffet Troponin i blodet. 
  •  Ca. 50 gange dagligt får borgere i Region Hovedstaden taget den nye blodprøveanalyse i ambulancen.  
  • Prøven tages fra en blodåre og analyseres i ambulancen på alle patienter med brystsmerter eller pludselig opstået åndenød (uden kendt lungesygdom). Analysen tager ca. 15 minutter.
  • Hvis prøven er positiv, det vil sige mere end 40 ng/time, og der mistænkes en mindre blodprop, vil ambulancen konferere patienten med kardiologisk vagthavende på Rigshospitalet. Det sker med henblik på en visitation til enten Gentofte Hospital eller Rigshospitalet for at få lavet en nærmere hjerteundersøgelse.
  • Er prøven negativ, vil patienten køre til nærmeste akuthospital til videre undersøgelse.
  • Ca. 3.400 borgere i Region Hovedstaden rammes årligt af en blodprop. Ca. 2.000 er mindre blodpropper.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor