Hvor sker trafikulykkerne i Region Hovedstaden

​​I denne uge starter børnene i skole igen efter sommerferien, og en vigtig del af en tryg skolegang er en trafiksikker skolevej for børnene. Men hvor farlig er skolevejen, og er der grund til ekstra tiltag for at sikre en trafiksikker skolevej i jeres distrikt? Nye data og en ny hjemmeside bidrager til trafiksikkerhed ved at skabe overblik over trafikulykker i Region Hovedstaden.

Vent...

Region Hovedstadens Akutberedskab lancerer et nyt website med en kortvisning over Region Hovedstaden, der viser præcis hvor og hvor mange ulykker der er sket i regionen siden 2018. På kortet kan man zoome ned på de enkelte veje og trafikkryds i Region Hovedstaden.  

"Data kan redde liv, og data kan skabe tryghed. Vi har mange valide og vigtige data i Akutberedskabet, og vi skal selvfølgelig bruge dem fremadrettet til gavn for borgerne og samfundet. Derfor har vi valgt at samle data om trafikulykker på en hjemmeside, så kommuner, borgere, byudviklere mv. kan tilgå og bruge data i byplanlægning og udvikling af sikker trafik. Vi ønsker at stille vores data til rådighed for alle for at dele viden og skabe tryghed, fortæller Mikkel Dahlstrøm Jørgensen, Sektionsleder, Data, controlling & IT i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Data stammer fra opkald til Region Hovedstadens Vagtcentral

Informationerne om antal trafikulykker og adresser stammer fra opkald til Region Hovedstadens Vagtcentral, der håndterer sundhedsfaglige 1-1-2-opkald. Når borgere ringer til 1-1-2 har brug for ambulance efter en trafikulykke, så bliver data fra opkaldene registeret med tid, sted og hændelse, og det er disse data, der leverer informationer til hjemmesiden. Akutberedskabet deler data fra 2018, der med den nye hjemmeside bliver tilgængelig for alle i anonymiseret form. Projektet er støttet af TrygFonden, der også tidligere har støttet projekter med fokus på trafiksikkerhed.

"TrygFonden håber, at disse data gør det muligt at arbejde endnu bedre i lokalsamfundene med at forebygge trafikulykker. På sigt håber vi, at systemet kan udvides til at vise trafikulykker i hele landet, ligesom der også er potentiale for at trække data for fx drukne- og brandulykker. Alt sammen hændelser, hvor regionens vagtcentral sender ambulancer afsted, og hvor vi derfor har pålidelige data at trække på," siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

Hos Akutberedskabet håber man, at trafik- og byplanlæggere i kommuner og regionen vil tage det nye værktøj i brug, når de skal udvikle og sikre færdselsårerne og trafiksikkerheden. Siden bliver opdateret på månedsbasis og indeholder data fra 2018 og frem. Alle data er anonymiserede.

Flest ulykker på vej hjem fra arbejde

Hvis man som forældre er bekymrede for, om skolevejen er trafiksikker for børnene, så kan man på hjemmesiden se status for eget område på kortet. Kortet viser bl.a., at man også bør være opmærksom på trafikken sidst på dagen, når folk kører hjem fra arbejde. De fleste ulykker sker i hverdagene mellem kl. 15 og 18, og flest i forår, sommer og efterår, dog lige undtaget ferieperioden i juli. 
Et andet interessant tidspunkt på døgnet er fredag og lørdag aften og nat, hvor der sker forholdsvis mange ulykker i sammenligning med ugens andre dage.  

Fakta

  • På siden www.ulykkesregistrering.dk findes et kort, der viser præcis hvor og hvor mange trafikulykker der er registeret i Region Hovedstaden.  
  • Data på siden stammer fra sundhedsfaglige opkald til Region Hovedstadens Vagtcentral, hvor der er sendt en ambulance til hændelsen.
  • Data opdateres månedligt og dækker fra 2018 og frem.
  • Websitet vises bedst på en computer. Der arbejdes på at udvikle løsningen til optimal mobilvisning. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor