Patienterne er begejstrede – nu skal effekten måles

Patienter med kronisk sygdom glæder sig over forskningsprojektet Aktiv Patientstøtte, hvor de ringes op og coaches af en sygeplejerske. Fra den 9. april undersøger man, om indsatsen også resulterer i højere livskvalitet og færre indlæggelser.
Vent...
Tommy Nielsen fra Aalborg er ikke i tvivl om, at det har været rigtig godt for ham at deltage i Aktiv Patientstøtte – et landsdækkende forskningsprojekt, hvor patienter med kronisk sygdom jævnligt ringes op af en støttesygeplejerske, der vejleder og coacher dem. 

- For mig har det betydet, at jeg har fundet elcyklen frem, som ellers var gemt godt af vejen i skuret. Den kører jeg nu dagligt 20 - 25 km på. Samtidig er jeg begyndt at svømme, og har også været på et seks ugers kursus om smertehåndtering, siger Tommy Nielsen, der lider af leddegigt, diabetes og en dårlige lunge.

Den 57-årige aalborgenser er én af de 15.000 patienter, der i perioden 2017 – 2019 deltager i det landsdækkende forskningsprojekt Aktiv Patientstøtte. 

Projektet har til formål at styrke patienternes egenomsorg og sygdomsindsigt, og samtidig gøre dem bedre til at navigere i sundhedssystemet. Forventningen er, at det på sigt vil lede til højere livskvalitet og færre akutte indlæggelser.

En støtte der rykker

Og indtil videre tyder meget på, at metoden virker, siger Christina Sass-Petersen, der er én af de 100 specialuddannede støttesygeplejersker, der har telefonisk kontakt med patienterne.

- De patienter, som jeg og mine kolleger er i kontakt med, giver i hvert fald udtryk for, at de er meget glade for støtten, og at den gør deres situation mere overskuelig.

Hun forklarer, at støtteforløbene, der typisk varer seks til ni måneder, indledes med et fysisk møde, hvor der er fokus på det, patienterne oplever som svært i et liv med kronisk sygdom. 

Gennem de efterfølgende telefonsamtaler støtter sygeplejersken patienterne i at sortere og prioritere i udfordringerne - og sammen laver de handleplaner, der f.eks. kan dreje sig om håndtering af angst ved åndedrætsbesvær eller om opbygning af sociale relationer.

- Når mennesker med kronisk sygdom gang på gang bliver indlagt, handler det ofte om, at de ikke har det fornødne overskud og overblik til at kunne håndtere deres sygdom. Der kan vi så gøre noget af forarbejdet for dem, ved f.eks. at fortælle dem om de træningstilbud og sociale aktiviteter, der findes i deres område. På den måde bliver det meget lettere for dem at komme i gang, siger Christina Sass-Petersen.

Effekten skal dokumenteres

Den 9. april begynder den del af forskningsprojektet, der skal vise, om den aktive patientstøtte rent faktisk resulterer i højere livskvalitet og færre akutte indlæggelser. Til det formål bliver 4.400 patienter inddelt i to grupper, hvoraf den ene vil modtage støtte, mens den anden fungerer som kontrolgruppe.

Næstformand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman (A), ser frem til resultatet og peger på det voksende antal ældre og den øgende forekomst af kroniske sygdomme, når hun skal forklare, hvorfor erfaringerne med Aktiv Patientstøtte er vigtige.

- Indsatsen vil formentlig kunne øge livskvaliteten hos rigtig mange mennesker, og samtidig reducere sundhedsudgifterne. Dermed vil det være en rigtig god investering. Både for den enkelte patient, og for samfundet som helhed, siger hun.
Ud over selve effektmålingen fokuserer yderligere tre forskningsstudier på de patientoplevede, organisatoriske og økonomiske perspektiver ved Aktiv Patientstøtte.

Fakta

Aktiv Patientstøtte – kort fortalt:
  • Aktiv Patientstøtte er målrettet patienter med kroniske sygdomme, og er et supplement til deres normale behandling og rehabilitering.
  • Patienterne er udvalgt via en statistisk model baseret på deres tidligere kontakter til sundhedsvæsenet og deres diagnoser. Man kan derfor ikke henvises til Aktiv Patientstøtte.
  • I perioden 2017 – 2019 modtager 15.000 patienter over hele landet telefonopkald fra en specialuddannet sygeplejerske. Forløbet strækker sig typisk over seks-ni måneder.
  • Sygeplejersken støtter og coacher patienten med det formål at styrke dennes egenomsorg og sygdomsindsigt, samt evne til at navigere i sundhedssystemet.
  • Af de 15.000 patienter, der får Aktiv Patientstøtte, vil 4.400 indgå i den del af projektet, der skal kortlægge effekten i forhold til bl.a. patientens livskvalitet.
  • Aktiv Patientstøtte udspringer af Sundhedsministeriets strategi ”Jo før – jo bedre”.
  • Sygeplejerskerne i Aktiv Patientstøtte i Region Hovedstaden sidder fysisk i Akutberedskabet i Ballerup. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor