Region Hovedstaden styrker koordinering af patienttransporter og optimerer driften for borgerne

​Region Hovedstaden skaber bedre samspil mellem patienttransporter, når Akutberedskabet overtager koordinering af siddende patientbefordring. Det skal sikre, at borgere i højere grad får rette transportform til rette behov. 

Vent...
Region Hovedstadens Akutberedskab får fra 1. februar ansvar for koordinering af alle patienttransporter i regionen, Det kan bl.a. give et større samspil mellem alle slags patienttransport og på længere sigt være med til at lette presset på ambulancekørsler, der er steget støt de seneste år. Christoffer Buster Reinhardt, formand for sundhedsudvalget, glæder sig over optimeringen:

- Regionen har et godt koordineret ambulanceberedskab, og nu styrker vi overblikket og samspillet mellem alle slags patienttransport, så de kan aflaste hinanden. Vi sikrer borgere den rette transport til deres behandling eller undersøgelse, så ressourcerne bruges mest effektivt, fortæller han. 

En øget koordinering betyder, at Akutberedskabet på sigt sender fx en siddende eller liggende transport til patienter, som ikke har behov for en akutambulance, men ikke selv kan komme til hospitalet. Og det vil komme borgere med de mest akutte behov for behandling og transport til gode. 

Færre forgæves kørsler

Samtidig med Akutberedskabet overtager koordineringen af siddende transport, opretter regionen nye centrale bestillingskontorer til at stå for booking af kørsler. Erfaringer fra et centralt bestillingskontor i den sydlige del af regionen viser, at samling af bestillinger på sigt kan være med til at reducere de omkring 42.000 forgæves kørsler årligt. Christoffer Buster Reinhardt siger:

- Nu kan vi på sigt få antallet af forgæves kørsler ned, og borgerne kan få en mere smidig og ensartet bestilling, når borgerne selv får mulighed for at ændre eller aflyse en kørsel, hvis fx tidspunktet for en behandling eller undersøgelse ændres. 

Kompleks og vigtig opgave

Akutberedskabet overtager gradvis disponeringen af siddende transport i løbet af foråret 2019, mens Falck A/S og firmaet HB Care A/S står for selve kørslen.  Det er erfarne leverandører, som regionen har valgt til de cirka 1.500 daglige kørsler med siddende transport. I følge Akutberedskabets direktør og læge Freddy Lippert er koordineringen en kompleks opgave:

- Koordinering er en meget sammensat opgave, og derfor er vi glade for det tætte samarbejde med borgere, hospitaler og leverandører. Sammen vil vi have fokus på at minimere de uregelmæssigheder, der måtte komme i de næste måneder, hvor vi overtager disponeringen, siger han og tilføjer, at overgangsperioden forventes at vare til sommeren 2019.

Fakta om patienttransport

  • Akutberedskabet koordinerer fra 1. februar alle kørsler med ambulancer, akutlægebiler, liggende og siddende patientbefordring samt specialkøretøjer.
  • Dagligt er der 1.500 kørsler med siddende transport.  Falck og firmaet HB Care står for kørslerne, mens Akutberedskabet overtager koordineringen i etaper fra februar til april 2019.   
  • 10 procent er antallet af hastende ambulancekørsler i regionen steget fra 2016 til 2017, og tendensen er den samme på landsplan. 
  • Akutberedskabet overtager koordineringen etapevis: Først i Københavns centrum og derefter i Herlev og Gentofte, Nordsjælland og Bornholm - se regionens planområder. I planområde Syd vil Movia som hidtil koordinere og disponere.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor