Sociolancen - Vi kommer i dybden med borgerens problematikker og behov

​Angelica Maria Thrane Christensen er til dagligt lægeassistent på akutlægebilerne. Men siden 1. december har hun også kørt Sociolancen, som rykker ud til samfundets svageste borgere. Læs om hendes oplevelser med Sociolancen ​her. 

Mennesker med sociale problemer f.eks. stof- og alkoholmisbrug har nu mulighed for at blive hjulpet af personale med forskellige kompetencer. Sociolancen kører ud, når udsatte borgere er i en tilstand, hvor der er brug for socialfaglig omsorg.​​

Nu har Sociolancen fungeret knap tre måneder. Hvordan er en typisk vagt på Sociolancen?

Ofte hedder min vagt 08.00-20.00. Her er formiddagen typisk stille​ for mange af de borgere, som vi hjælper, er endnu ikke vågnet. Men henad eftermiddag bliver der travlt, og vi bruger tiden på opsøgende ture og rekvirerede ture. Typ​​isk består vores opgaver i at tilse borgeren, hjælpe dem med at få et måltid og en seng for natten. Angelica har endnu ikke mødt gengangere, men ​nye mennesker i nød på hver vagt. 

Hvad synes du er det bedste ved arbejdet?

På en vagt med akutlægebilen ser vi de almindelige borgere. Her ser man en anden del af det klientel, vi ellers ser. Vi kommer i dybden med problematikker og behov som at finde et måltid mad, tørt tøj og seng for natten.  Udover at tilbyde borgeren hjælp til akutte problemer, kan vi også iværksætte en længere sigtet plan. Det kan eksempelvis være at sætte borgeren i kontakt med en støttekontaktperson fra kommunen, som kan hjælpe borgeren i fremtiden. Det er interessant at se mange steder i byen, som man ellers ikke ser. Mine socialfaglige kolleger har et enormt kendskab til Københavns mange væresteder.  

Hvilke "a-ha oplevelser"​ har du haft?

Området omkring Istedgade er den hårdeste del af København. Jeg har fået et indblik i, hvor hårdt det er at være på gaden. Nu ved jeg mere om, hvad der foregår i kulissen, og hvordan hverdagen hænger sammen for vores mest udsatte borger.  Heldigvis har Københavns Kommune enormt mange væresteder og herberger.

I er flere fagligheder på Sociolancen. Hvordan supplerer I hinanden?

Vi supplerer hinanden rigtig godt. Mit primære område er at tage en somatisk vurdering af patienten - skal vi forbi en akutmodtagelse eller ej? Desuden har jeg en mere teknisk viden om, hvordan alt det praktiske på Sociolancen hænger sammen.  Min socialfaglige kollega kender alle væresteder, herberger og andre tilbud til socialt udsatte i Københavns kommune, samt hvad deres behov ofte er. For borgerne ser vi ens ud, da vi har ens uniform på.

Hvad er det særlige ved Sociolancen?

Meningen med Sociolancen er bl.a. at have tid til den enkelte borger. Vi har tid til at hjælpe dem hen til et sted med en seng, et måltid og tørt tøj. Derudover sikrer vi, at der bliver taget initiativer til mere langsigtede løsninger via kommunen. Ambulancer eller akutlægebilerne kan kun hjælpe borgerne nu og her.  

Er borgerne trygge ved jer?

Jeg oplever, at borgerne er samarbejdsvillige, og de vil meget gerne fortælle om deres problemer. Vi ved også, hvordan vi skal begå os. Og de tilbud som vi kan hjælpe dem hen til, eksempelvis et værested​, en støttekontaktperson eller boligrådgivning​, er altid populære.

Hvilke udfordringer har der været? Er der noget, der har været sværere end, du havde troet?

Indimellem står vi et dilemma, hvor vi er blevet tilkaldt til en bestemt borger, men når vi kommer frem er det tydeligt, at ham ved siden af mere har brug for hjælp. Men vi kan desværre kun hjælpe en af gangen, da der kun er plads til en i Sociolancen, og så må vi efterlade ham ved siden af. Hvis vi kommer tilbage, er der desværre stor risiko for, at han er væk.

Er du på Sociolancen om et år?

Ja, det er et godt afbræk fra det at køre akut, og jeg får mange spændende oplevelser. Desuden er det en mulighed for at få større viden om hinandens muligheder i akutsystemet og kommunen.

 

Fakta om Sociolancen:

Sociolancen er et projektsamarbejde mellem Hovedstadens Beredskab, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og Region Hovedstadens Akutberedskab. Den er bemandet af enten en paramediciner eller en ambulancebehandler samt en socialfaglig medarbejder.

Projektet kører frem til marts 2017 og er finansieret af midler fra satspuljen. ​​

​Læs mere om Sociolancen på regionh.dk​/sociolancen​​

Redaktør