​​​​​​​​​​​​​​​​

Video kan øge kvaliteten af sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

​Ny forskning tyder på, at video kan være et vigtigt værktøj for medarbejderne, der besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald, når de taler med borgere, der har brug for akut hjælp.

Vent...

Opdateret d. 16/03/2022​

​I 2020 var der knap 125.000 opkald til det sundhedsfaglige 1-1-2 i Region Hovedstaden, og der blev ca. sendt 82.500 akutte ambulancer ud til borgere i alvorlige og livstruende tilstande i regionen. Disse ambulancer rykkede blandt andet ud til borgere med hjertestop. Når en borger får et hjertestop, er tid en afgørende faktor. Derfor er det nødvendigt, at de sundhedsfaglige medarbejderne i AMK-vagtcentralen får så meget information som muligt, så de kan respondere korrekt på alarmopkaldet.​​


Hvad er AMK-vagtcentralen?

AMK-vagtcentralen er en forkortelse for Akut Medicinsk Koordinering. AMK-vagtcentralen besvarer de sundhedsfaglige 1-1-2 opkald. ​


​Medarbejdern​e, der modtager de sundhedsfaglige 1-1-2 opkald, har tidligere vurderet og analyseret en patients tilstand ud fra det, borgeren kan fortælle i telefonen. Nu har medarbejderne fået endnu et værktøj, der skal højne kvaliteten af deres arbejde, og hjælpe dem til at vurdere patientens tilstand bedst muligt.

I 2014 startede læge og ph.d. Gitte Linderoth med at undersøge, hvilke udfordringer, der kunne være inden ambulancen kom frem til borgeren. Her indsamlede hun overvågningsvideoer fra forskellige steder, hvor en borger havde fået et hjertestop. En af konklusionerne fra undersøgelsen var, at det havde været gavnligt for vurderingen af patienten, hvis medarbejderen på AMK-vagtcentralen, havde set hvad der foregik på anden side af telefonen. Det var her Gitte Linderoth og resten af forskergruppen fik ideen til at sende livevideo til medarbejderne ved et alarmopkald.

"Vi vil gerne øge kvaliteten af det arbejde, som den sundhedsfaglige laver. Med hjælp fra video kan den sundhedsfaglige bedre vurdere patientens tilstand, og finde ud af hvordan de skal hjælpe, og hvilken respons, der skal sendes afsted" siger Gitte Linderoth, der til dagligt arbejder som speciallæge i anæstesi på Bispebjerg Hospital, når hun ikke kører akutbilen. Gitte Linderoth, læge og ph.d. ved  Akutberedskabet.

​​Gitte Linderoth,  læge og ph.d. ved  Akutberedskabet.
​Fotograf: Camilla Hey


Overvågningsvideoer er vanskelige at få adgang til live, og derfor måtte Gitte Linderoth finde en anden kilde til at skaffe video.

"Hovedparten af den danske befolkning har en smartphone, og det er derfor nærliggende, at borgeren sender video direkte fra sin telefon. Så fra juni 2019 har alle de sundhedsfaglige på i AMK-vagtcentralen kunnet modtage livevideo fra borgerne" siger Gitte Linderoth.

Projektet viste, at i over halvdelen af de tilfælde, hvor der blev brugt livevideo, fik medarbejderen i AMK-vagtcentralen en mere nuanceret opfattelse af patientens tilstand og kunne derfor bedre yde den rigtige hjælp. Gitte Linderoth fortæller, at i ca. 10% af tilfældene, hvor der blev brugt livevideo, sendte medarbejderne mere hjælp, end hvad de først havde forventet ud fra lydopkaldet. I 20% af tilfældene sendte medarbejderne mindre hjælp afsted end hvad, der først var forventet. På den måde medvirker livevideo til, at ressourcerne bliver brugt korrekt, så borgeren får den hjælp de har brug for.

Implementering​​​​ af livevideo

Ifølge Gitte Linderoth skal der etableres nogle faste modeller for, hvordan og hvornår livevideo skal bruges ved et sundhedsfagligt alarmopkald. I dag er det nemlig stadig sådan, at når en borger ringer til 1-1-2, sker det ved et lydopkald. Video er derfor altid noget, der skal arrangeres.

"Hvis en medarbejder er i et lydopkald, og hurtigt kan vurdere, at det drejer sig om en alvorlig hændelse, skal ambulancen straks sendes afsted med blå blink. Der skal altså ikke bruges tid på at arrangere video inden respons. Det kan man vælge at benytte, efter ambulancen er sendt afsted, for at guide og støtte borgeren indtil ambulancen ankommer."

Medarbejderne på AMK-vagtcentralen bør ifølge Gitte Linderoth først benytte video efter at have vurderet situationen og responderet på den ud fra borgerens beskrivelse, og sådan sker det også i dag. Hun pointerer dog, at medarbejderen potentielt hurtigere og bedre vil kunne vurdere patientens tilstand, hvis man i fremtiden bruger video med det samme ved et 1-1-2 sundhedsfagligt opkald. "Der er vi dog ikke helt endnu," siger Gitte Linderoth.​

Når en borger ringer 1-1-2 omhandlende f.eks. et hjertestop, vil den sundhedsfaglige medarbejder guide og hjælpe borgeren i, hvordan man bedst muligt giver hjertelungeredning. Det kan ske enten via telefon eller via livevideo. Efter livevideo er taget i brug, har det vist sig, at kvaliteten af hjertelungeredning er forbedret. I 97% af de tilfælde, hvor en borger har fået hjælp til blandt andet hjertelungeredning, var borgeren positivt stemt overfor brugen af livevideo.

Livevideo ved sundhedsfaglige 1-1-2 opkald er i dag implementeret i både Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Region Midtjylland planlægger at begynde en implementering.

Et kort sammendrag fra idé til implementering af videoløsningen er beskrevet fornyeligt i det Australske tidsskrift FIRST. Det kan læses her. Artiklen er på side 86.​


​Grafik af livevideo ved 1-1-2 opkald​

Samarbejde mellem Ak​​utberedskabet og TrygFonden

Gitte Linderoths projekt er baseret på et samarbejde med TrygFonden, som har gjort projektet økonomisk muligt. Projekt har derudover fået støtte af Hjerteforeningen og Laerdal Medical.​​ Hvem tager telefonen på 1-1-2?

Når du ringer 1-1-2 kommer du først igennem til en Alarmcentral, der afklarer hvilken type hjælp, der er brug for. Hvis opkaldet handler om sygdom eller ulykke, bliver du straks stillet om til en sundhedsfaglig medarbejder i AMK-vagtcentralen. AMK står for Akut Medicinsk Koordinering. Alarmcentralen kan også stille opkald videre til brandvæsenet eller politiet. 

Den sundhedsfaglige medarbejder i AMK-vagtcentralen er oftest en sygeplejerske eller en paramediciner. Den sundhedsfaglige medarbejder vejleder borgeren over telefonen, så borgeren straks kan påbegynde behandling af den akutte syge. En tidlig indsats kan være helt afgørende for overlevelsen især ved hjertestop. ​

​Læs mere om 1-1-2 her.​

​​​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor