Regionerne går for første gang sammen om fælles udbud af ambulancekøretøjer

​Styrket patientsikkerhed, godt arbejdsmiljø og økonomiske fordele er tre grunde til, at de danske regioner som noget nyt går sammen om et fælles udbud af ambulancekøretøjer. Udbuddet er desuden et skridt mod at sikre øget konkurrence på ambulanceområdet.
Vent...

Flere danske regioner skal snart købe nye ambulancer, og derfor går de sammen om et nyt udbud for at sikre sig fordele for patienter, medarbejdere og økonomien.

Region Hovedstadens Akutberedskab er med i udbuddet for at få et nyt køretøj til sociolancedrift og to nye ambulancer. Charlotte Barfod, konstitueret enhedschef i Region Hovedstaden fortæller, hvorfor Akutberedskabet vil købe to ambulancer:

- Vi ser de nye ambulancer på linje med vores andre specialkøretøjer, som vi indsætter der, hvor det gavner borgerne. I dag har vi to leverandører, der står for ambulancedriften, og hvis de ikke kan stille med beredskaber, når behovet er der, er vi forpligtede til at tænke i andre løsninger. Derfor er det udtryk for rettidig omhu, at vi nu får bygget to ambulancer, så vi snart har mulighed for selv at stille med ambulancer til eksempelvis store events eller i situationer med spidsbelastning, siger Charlotte Barfod.

Hun tilføjer, at ambulancerne også kan bruges til at afprøve nye koncepter for ambulancekørsel. Det kunne fx være at sende et køretøj ud til en patient for at give en vurdering og evt. behandling i samarbejde med primærsektoren, så borgeren slipper for unødvendige indlæggelser. 

Forventer fordelagtig pris 

Region Syddanmark skal købe ambulancer til planlagt udskiftning af køretøjer i den regionale ambulancedrift, mens Region Midtjylland skal købe ambulancer til egen drift af to til fire beredskaber fra sommeren 2019.

Regionerne forventer at kunne sikre en fordelagtig aftale ved at samarbejde og derved få et udbud med et større volumen. Desuden har de øvrige to regioner mulighed for at tilslutte sig udbuddet, der er en rammeaftale med løbende indkøb af flere køretøjer efter behov.

Fælles indsats for bedre sikkerhed og arbejdsmiljø

Kravene til sikkerheden i de nye ambulancer vil være høje. Ambulancerne, som skal indrettes efter europæiske standarder, skal overholde skærpede krav til fx bremser, tekniske løsninger for sikker kørsel og blink og sirener, der sikrer god synlighed i trafikken.

Lægefaglig direktør i Region Midtjyllands Præhospital Per Sabro Nielsen fortæller, at der desuden er stort fokus på indretning af bårerummet i ambulancen:

- Det er afgørende, at bårerummet i ambulancen fungerer godt. Bårerummet er de sundhedsfaglige medarbejderes arbejdsplads, og det skal være indrettet, så de har gode arbejdsforhold og dermed kan koncentrere sig om behandling af patienten. Derfor lægger vi også op til, at tilbudsgiverne skal konkurrere på indretning af bårerummet. Ambitionen er, at vi får de nyeste, bedste og mest fleksible løsninger på markedet.

Det fælles ambulanceudbud vil give samme høje standard for ambulancer i alle regioner, og det kan åbne op for et endnu tættere og mere fleksibelt samarbejde om ambulancer mellem regionerne.

Øget konkurrence på ambulancemarkedet

Det fælles udbud er et led i regionernes indsats for at fremme konkurrencen på ambulanceområdet. Med et fælles udbud, der skal munde ud i en rammeaftale for indkøb af køretøjer, vil alle regioner være klar til indkøb af køretøjer. Det kan regionerne gøre, hvis der viser sig ikke at være konkurrence ved næste runde af udbud af ambulancedriften.

Læs Danske Regioners anbefalinger til øget konkurrence på ambulanceområdet

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor