Brug af beredskabskøretøjer til events

Eventarrangører, der har behov for at bruge et af Akutberedskabets beredskabskøretøjer, kan læse om ansøgningsproceduren her. 

Brug af beredskabskøretøjer til events 

Hvis en eventarrangør har brug for et beredskabskøretøj med mandskab til et event, skal vedkommende lave en skriftlig aftale med Akutberedskabet.  

Ansøgningsprocedure

Mindst 45 dage før eventen skal arrangøren skrive til akutberedskabet@regionh.dk med nedenstående oplysninger. Akutberedskabet besvarer henvendelsen senest 14 dage efter. 

  • Arrangøren (navn, adresse, e-mail og telefonnummer) 
  • Kontaktperson (navn, e-mail, telefonnummer) 
  • Beskrivelse af eventen, herunder forventet antal deltagere 
  • Tid og sted for eventen 
  • Antal beredskaber (udrykningskøretøjer), der ønskes

Ambulancer, akutlægebiler og udstyr til filmoptagelser m.v. 

Ambulancer, akutlægebiler og andet præhospitalt udstyr bliver en gang i mellem brugt i filmoptagelser til spillefilm og reklamer m.v. Brug af ambulancer m.v. skal godkendes af Akutberedskabet. 

Ansøgningsprocedure

Mindst 45 dage før eventen skal arrangøren skrive til akutberedskabet@regionh.dk med nedenstående oplysninger. Akutberedskabet besvarer henvendelsen senest 14 dage efter. 
  • Arrangøren (navn, adresse, e-mail og telefonnummer) 
  • Kontaktperson (navn, e-mail, telefonnummer) 
  • Beskrivelse af eventen, herunder forventet antal deltagere 
  • Tid og sted for eventen 
  • Antal beredskaber(udrykningskøretøjer), der ønskes

 Retningslinjer for ambulanceberedskab

Det er en regional opgave at levere præhospitalt ambulanceberedskab jf.

BEK 431 af 18/05/2016 om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v., som du finder på Retsinformations hjemmeside  

Ambulanceberedskabet og de øvrige præhospitale enheder styres og disponeres af 112 AMK-Vagtcentralen. Patienter meldes efter gældende visitationsretningslinjer til regionens hospitaler. AMK-lægen på 112 AMK-Vagtcentralen er altid den faglige reference for det præhospitale personale.

 Privat ambulanceberedskab er ikke en del af Regionens Akutberedskab


Private ambulanceberedskaber er ikke en del af Region Hovedstadens Akutberedskab. Hvis en eventarrangør vælger at indgå aftale med en privat ambulanceleverandør om at stille fx køretøj og mandskab til rådighed for en event, indgår det private ambulanceberedskab ikke i Region Hovedstadens Akutberedskab. 

Private ambulanceberedskaber skal have indgået en samarbejdsaftale med Akutberedskabet før eventen begynder. Skriv til akutberedskabet@regionh.dk for mere information.

 Samarbejde med læger udenfor Akutberedskabet

Hvis en arrangør har indgået aftale med en læge uden om Akutberedskabet, er lægen alene ansvarlig for behandlingen på stedet for eventen.  

Ambulancepersonale skal ikke følge sundhedsfaglige eller andre ansvisninger fra denne læge eller andre under eventen i forhold til prioritering af indsats, visitation og hastegrad af patienter, afklaring af faglige tvivlsspørgsmål eller andet.

Redaktør