​En patient får målt sin ilt procent i blodet via et måleudstyr på fingeren.

​En patient får målt sin ilt procent i blodet via et måleudstyr på fingeren.

Mission og vision

​CIMT er Region Hovedstadens center for sundhedsteknologi. Hos os handler digitalisering om liv. Vi udvikler løsninger i samspil med hospitalerne, vores leverandører og andre og er ambitiøse.

Hos os handler digitalisering om liv

Sundhedsteknologi spiller en voksende rolle i udviklingen af effektiv forebyggelse, behandling og forskning. 

Sundhedsteknologien bidrager med svar på udfordringerne med en aldrende befolkning, flere kronikere, pandemier og øgende forventninger fra borgere, klinikere og politikeres side.  

Sundhedsteknologien åbner nye muligheder for mere sammenhængende, involverende og skræddersyede forløb for patienterne.  

Vi udvikler løsninger i samspil med hospitalerne, vores leverandører og andre

CIMT's mission er at være hospitalernes partner. Vi bidrager til at reducere udfordringer og realisere muligheder. Vi skaber resultater i et økosystem med stærke kompetencer inden for den kliniske verden. Mange af vores aktiviteter foregår i nationale og fællesregionale regi. I et tæt samarbejde med kommuner, praksislæger og de øvrige regioner, udvikler vi nye løsninger inden for fx telemedicin til KOL-patienter, ny it-løsninger til gravide, og fælles regional løsning til patologisvar. 

Vi investerer i teknologi for milliarder inden for rammer sat af Regionsrådet. I udviklingen af nye løsninger for især Sundhedsplatformen arbejder vi stadig mere agilt. Samtidig sætter vi en ære i velfungerende drift, support og Servicedesk-service til vores mange brugere.   

Vi leverer, sammen med vores leverandører, en fuldautomatisk og delvist robot-betjent sterilcentral, ligeledes fuldautomatiske laboratorier, avancerede skannere og operationsstuer med bl.a. robotkirurgi. Med Sundheds-platformen har vi leveret en af verdens største installationer af elektroniske patientjournaler. Som app til borgerne vokser Min Sundhedsplatform markant i både funktionalitet og antal brugere.   

Vi er ambitiøse

Kravene til os er store. Også dem vi sætter selv. Uanset om vi leverer respiratorer til epidemier, store billeddiagnostiske systemer eller apps til patienter og pårørende. 

Som Danmarks største offentlige sundhedsteknologiske virksomhed har vi med godt 1.000 medarbejdere den kritiske masse på mange områder. Vi repræsenterer og hylder en stor mangfoldighed, og mange af vores leverancer præsteres på tværs af faglige og organisatoriske skel. På andre områder arbejder vi med leverandører og rådgivere frem imod stadig mere modne relationer og bedre leverancer. 

Vores mission er vores vigtigste aktiv for motivation. Vækst i medarbejderes kompetencer er garanteret af dynamikken i sundhedsteknologien. Arbejdsmiljøet er højt prioriteret i ledelse og samarbejdsorganer. Den grønne dagsorden fremmes med løsninger, der sparer energi og reducerer transport. Redaktør