Medico

​Enheden for Medico. Sektioner: Medico Forvaltning, Almen Medico 1, Almen Medico 2, Billedediagnostisk Udstyr, og Hospitalsbyggerier og Laboratorier​Enheden for Medico. Sektioner. Medico Forvaltning, Almen Medico 1, Almen Medico 2, Billedediagnostisk Udstyr og Hospitalsbyggerier og Laboratorier.

Enhedens formål:

  • Indkøb, installation, support, opfølgning og vedligeholdelse af Region Hovedstadens medicotekniske udstyr, samt rådgivning om udviklingen indenfor området og anskaffelse af medicoteknisk udstyr.

Enhedens ansvarsområde:

  • Anskaffelse, installation og bortskaffelse af medicoteknisk udstyr
  • Service, akut og forebyggende
  • Uddannelse, instrukser og vejledninger (akkreditering)
  • Udvikling i og standardisering af medicoteknisk udstyr
  • Patientkald og kritiske alarmer
  • Medicoteknisk Device Integration / opkobling til SP
  • Opkobling af medicoteknisk udstyr til systemer
  • Opgaver i forbindelse med byggeri

Redaktør