Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er et vigtigt skridt i den fremtidige omstilling af sundhedsvæsenet. En omstilling der bl.a. indbefatter et tættere samarbejde mellem sundhedssektorerne og flere digitale løsninger, som skal sikre sammenhængende behandlingsforløb, der matcher borgernes behov.

På vej mod fremtidens behandling

Sundhedsvæsenet står over for en udvikling, der kræver en større omstilling. Der bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Samtidig vil borgerne have øgede forventninger til sammenhængende behandlingsforløb tilpasset deres individuelle behov samt et ønske om at spille en mere aktiv rolle i deres egen behandling.

Det kræver, at hospitaler, kommuner og praktiserende læger i fremtiden arbejder endnu tættere sammen – og gør det digitalt. Personalet vil også skulle arbejde på helt nye måder i takt med, at de teknologiske muligheder, som eksempelvis mere avanceret udstyr, øget brug af data og kunstig intelligens, vil ændre sundhedsvæsenet markant.

Et vigtigt teknologisk og digitalt skridt

Sundhedsplatformen er et vigtigt teknologisk og digitalt skridt i retning af at sikre, at hospitalerne kan imødekomme den udvikling og de krav, der følger med øget digitalisering, nye teknologier og bedre brug af sundhedsdata.

Sundhedsplatformen blev indført på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland i årene 2016-2017 og samler alle patientens informationer i én elektronisk journal.

Det giver personalet ét fælles arbejdsredskab og betyder, at alle hospitaler i de to regioner arbejder i et samlet system, hvor data konstant opdateres, og personalet hurtigt får svar på fx blodprøver, scanninger og røntgenbilleder.

Borgerne kan tilsvarende få et overblik over deres egen behandling på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner i Min Sundhedsplatform.

Drift og udvikling af Sundhedsplatformen

Pr. 1. januar 2018 overgik den daglige ledelse af Sundhedsplatformen fra et fælles program til de to regioner, som tilsammen står for den daglige drift og udvikling af Sundhedsplatformen. 

Region Hovedstaden står for vedligeholdelse og udvikling, Region Sjælland tager sig af serverdrift og lokal anvendelsesoptimering og support varetages i og af begge regioner. 

LPR3 og SP2018

I 2018 er der særligt ét stort udviklingsprojekt, der vil blive prioriteret. Opgraderingen til en ny version af Sundhedsplatformen - SP2018 - samt til LPR3 (landspatientregistret), som alle regioner i landet skal indføre .

Opgraderingen vil ske samtidig på alle hospitaler i de to regioner d. 2. februar 2019 og forventes at medføre en del forbedringer i SP ift. brugervenlighed, produktivitet og bedre adgang til data. Det er således forventningen, at den nye version løser nogle af de udfordringer, brugerne oplever i dag. 

Men implementering vil også betyde ændringer for medarbejdernes arbejdsgange, idet SP2018 kommer til at se anderledes ud på skærmen. For at sikre den bedste anvendelse af de nye funktioner i SP vil der derfor frem til implementeringen være et stort fokus på uddannelse, træning og ikke mindst selve opgraderingerne.

Medicinmodulet

I 2018 er der desuden afsat 15 millioner kr. til at forbedre funktionaliteten i Sundhedsplatformens medicinmodul. Medicinmodulet har siden 1. go-live på Herlev hospital i maj 2016 voldt både læger og sygeplejersker en del problemer. Medicinmodulet har derfor løbende har været et højt prioriteret udviklingsindsatsområde med forbedringer på især Det fælles medicinkort og medicinmodulet.

Medicinhåndteringen i Sundhedsplatformen er dog stadig for besværlig og tidskrævende. Projekt Medicinering kigger derfor mere bredt på medicineringsprocessen og skal sikre, at lægerne og sygeplejerskerne oplever en langt bedre understøttelse af deres arbejdsgangene på medicineringsområdet.

Information og spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål af pressemæssig karakter skal du henvende dig til Region Hovedstadens pressevagt. Pressevagten er åben for pressehenvendelser mellem kl. 6:00 og 18:00 på hverdage og mellem kl. 8:00 og 16:00 i weekender. 

Du kan læse mere om Sundhedsplatformen her


Redaktør