Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er et vigtigt skridt i den fremtidige omstilling af sundhedsvæsenet. En omstilling der bl.a. indbefatter et tættere samarbejde mellem sundhedssektorerne og flere digitale løsninger, som skal sikre sammenhængende behandlingsforløb, der matcher borgernes behov.

På vej mod fremtidens behandling

Sundhedsvæsenet står over for en udvikling, der kræver en større omstilling. Der bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Samtidig vil borgerne have øgede forventninger til sammenhængende behandlingsforløb tilpasset deres individuelle behov samt et ønske om at spille en mere aktiv rolle i deres egen behandling.

Det kræver, at hospitaler, kommuner og praktiserende læger i fremtiden arbejder endnu tættere sammen – og gør det digitalt. Personalet vil også skulle arbejde på helt nye måder i takt med, at de teknologiske muligheder, som eksempelvis mere avanceret udstyr, øget brug af data og kunstig intelligens, vil ændre sundhedsvæsenet markant.

Et vigtigt teknologisk og digitalt skridt

Sundhedsplatformen er et vigtigt teknologisk og digitalt skridt i retning af at sikre, at hospitalerne kan imødekomme den udvikling og de krav, der følger med øget digitalisering, nye teknologier og bedre brug af sundhedsdata.

Sundhedsplatformen blev indført på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland i årene 2016-2017 og samler alle patientens informationer i én elektronisk journal.

Det giver personalet ét fælles arbejdsredskab og betyder, at alle hospitaler i de to regioner arbejder i et samlet system, hvor data konstant opdateres, og personalet hurtigt får svar på fx blodprøver, scanninger og røntgenbilleder.

Borgerne kan tilsvarende få et overblik over deres egen behandling på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner i Min Sundhedsplatform.

Drift og udvikling af Sundhedsplatformen

Pr. 1. januar 2018 overgik den daglige ledelse af Sundhedsplatformen fra et fælles program til de to regioner, som tilsammen står for den daglige drift og udvikling af Sundhedsplatformen. 

Region Hovedstaden står for vedligeholdelse og udvikling, Region Sjælland tager sig af serverdrift og lokal anvendelsesoptimering og support varetages i og af begge regioner. 

Du kan læse mere om Sundhedsplatformen her

Information og spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål af pressemæssig karakter skal du henvende dig til Region Hovedstadens pressevagt. Pressevagten er åben for pressehenvendelser mellem kl. 6:00 og 18:00 på hverdage og mellem kl. 8:00 og 16:00 i weekender. 

Redaktør