Arbejdsmiljø

Center for HR varetager tværgående og koordinerende opgaver inden for arbejdsmiljøområdet i Region Hovedstaden. Endvidere har centret i dagligdagen det juridiske ansvar for regionens arbejdsmiljøindsats.

​​​​​​​

For​mål

Center for HR bidrager til at styrke, udvikle og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i Region Hovedstaden til gavn for kerneydelsen og regionens ansatte.

Samarbe​jde på tværs

Opgaverne på arbejdsmiljøområdet bliver varetaget i et samspil mellem regionens MED-organisation samt administration og ledelser på hospitaler, tværgående virksomheder og centre.

Eksempler på opgaver

  • Rådgivning og information til regionens MED-organisation og ledelser om arbejdsmiljømæssige forhold
  • Koordinering af tværgående indsatser på arbejdsmiljøområdet – fx sygefravær, TrivselOP og social kapital
  • Koordinering af samarbejdet med Arbejdstilsynet om påbud, ulykker mv.
  • Ansvarlig for regionens arbejdsmiljøuddannelse
  • Kontraktholder på psykologisk rådgivning i regionen
  • Organisering og it-drift af regionens arbejdsmiljø- og miljøkemi
  • Udvikling og drift af regionale it-systemer fx SafetyNet (arbejdsskader, påbud mv.) og IPL (handleplaner)

Samarb​​ejdspartnere

Danske Regioner, Aalborg og Københavns Universiteter, BAR SoSu m.fl. fungerer som eksterne samarbejdspartnere.

Redaktør