Forbedringsområdet

​Sektion for Ledelse og Forandringi Center for HR hjælper med opbygning af kapacitet og kompetencer til forbedringsarbejde.

Det Nationale Kvalitetsprogram er den ambitiøse plan for et sammenhængende og sikkert sundhedsvæsen. Programmet fokuserer på udviklingen af en kultur, hvor kvalitetsforbedringer er naturligt indlejret i det daglige arbejde tæt på patienterne.

I Ledelse og Forandring understøtter vi implementeringen af kvalitetsprogrammet og udviklingen af en forbedringskultur gennem en række af aktiviteter, som fokuserer på ledelse og ledere, organisation, forandring og læring.

Vores konsulenter har formelle kompetencer inden for forbedringsarbejde, som de bruger til at drive forbedringsaktiviteter fremad. Vores udgangspunktet er træning i brug af forbedringsmodellen og derigennem systematisk brug af data og afprøvning af nye handlinger.

Den regionale forbedringsuddannelse har siden 2017 medvirket til opbygning af kompetencer til at drive forbedringsarbejde lokalt på hospitaler og virksomheder. Vi udbyder en forbedringsuddannelse flere gange om året via kursusportalen.

Virksomhedsrettet forbedringsuddannelse opretter vi ved efterspørgsel.

Ledelse og Forandring tilbyder tilpassede forbedringsforløb, som vi udarbejder i samarbejde med lokale ledelser, hvor vores konsulenter vejleder og coacher lokale forbedringsteams.

Ledelse af forbedringsarbejde indgår ligeledes som et modul i det regionale lederudviklingsprogram. 

Redaktør