HR Jura

Center for HR håndterer det overenskomstmæssige og personalejuridiske område i Region Hovedstaden. Det sker bl.a. igennem rådgivning, vejledning og håndtering af sager på området.

​​​​​

Form​ål

Center for HR bidrager med rådgivning og servicering af hospitaler og virksomheder på det overenskomstmæssige og personalejuridiske område.

Syne​rgi, specialisering og fokusering

​Center for HR løfter kvaliteten på det personaleadministrative område via synergi, specialisering og fokusering inden for HR-jura, fx ved overenskomstfortolkning, rådgivning inden for generelle personalejuridiske spørgsmål samt rådgivning og tilrettelæggelse af processer i forbindelse med personaletilpasninger, tvister og voldgiftssager mv.

Spa​rring og videndeling

Sektionen fungerer som sparringspartner for virksomhedernes lokale HR-funktioner og vil på sigt tilbyde en række relevante værktøjer til hospitaler og virksomheder.

Overensk​omstmæssige og personalejuridiske ydelser

  • Rådgivning, vejledning og bistand vedrørende overenskomstfortolkning.
  • Rådgivning og bistand i verserende personalesager.
  • Håndtering og koordination i forhold til omorganiseringer, fusioner mv.
  • Afklaring og håndtering af arbejdsretslige spørgsmål og tjenestemandsspørgsmål.
  • Udvikling og udarbejdelse af tværgående ledelsesinformation på det personalejuridiske område samt bidrag til at sikre, at relevant information til medarbejderne er tilgængelig på alle niveauer.
  • Afholdelse af temadage, kurser, seminarer inden for ressortområdet.Redaktør