Ledelsesudvikling

Center for HR bidrager til den overordnede strategiske ledelses- og organisationsudvikling i Region Hovedstaden. Det sker bl.a. igennem et omfattende lederudviklingsprogram, der har fokus på at udvikle regionens ledere.

​​​​

For​mål

Center for HR har til formål at bidrage til den overordnede strategiske ledelses- og organisationsudvikling i Region Hovedstaden.

Udvi​kling af ledere

Vi fokuserer primært på udvikling af ledere med formelt ledelsesansvar, ledere med fagligt koordinerende ansvar, projektledere samt patientforløbsansvarlige.

Inspir​ation og videndeling

Center for HR er drivkraft i at skabe gensidig inspiration og videndeling mellem hospitaler og virksomheder i regionen om ledelse.

Ydel​ser

Center for HR driver og udvikler Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram.

 • Ledelse af medarbejdere
 • Ledelse af ledere
 • Ledelse af forskning
 • Fokuseret ledelse af patientforløb
 • Ledertalent

Derudover har Center for HR følgende opgaver inden for ledelses- og organisationsudvikling:

 • Introduktion til nye ledere
 • Særlige satsninger afledt af regionale strategier, fx innovationsledelse og forskningsledelse
 • Toplederseminarer, lederkonferencer og masterclasses
 • Regionens projektlederuddannelse
 • Kompetenceudvikling for regionens interne korps af ledelseskonsulenter
 • Konceptualisering af behov, standardisering af aktiviteter og udvikling af tværgående værktøjer og metoder på områder inden for ledelses- og organisationsudvikling 
 • Konsulentopgaver målrettet hospitaler, virksomheder og koncerncentre.
Redaktør