HR-rådgivning, løn- og personaleadministration

Center for HR og Uddannelse sikrer ensartet og effektiv drift af løn og personaleadministrative opgaver i tæt samarbejde med hospitaler og virksomheder.

​​​​

Hvad arbejder vi med?

Vores hovedopgaver inden for HR-rådgivning samt løn- og personaleadministration er

  • Korrekt løn til tiden
  • Hurtige og korrekte ansættelsesbreve til nyansatte
  • Hjemtagning af alle refusioner og tilbageførsel af refusioner til hospitaler og virksomheder
  • Rettidige afstemninger og controlling af løn- og personaleproduktionen
  • Barselsvejledning
  • Tjenestemandspensioner
  • Håndtering af feriepenge og regler på området
  • Regionens erhvervskort

Hvorfor?

I Enhed for HR Service i Center for HR og Uddannelse varetager vi drift og administration på løn- og personaleområdet. Vi har fokus på sikker drift, så alle regionens ca. 44.000 medarbejdere får en korrekt løn til tiden. Det sker ud fra en servicetænkning med brugeren i centrum.

For at kunne rådgive og vejlede vores brugere bedst muligt, har vi kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling. Vi skal hele tiden kunne arbejde effektivt i spændet mellem hurtig og sikker drift samtidig med, at vi oparbejder dybdeviden på de forskellige fagområder.

Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder for en høj kvalitet og et ensartet serviceniveau. Vi har et tæt samarbejde og er i løbende dialog med hospitaler og virksomheder.

Det skal være let at komme i kontakt med os. Det sker blandt andet gennem vores telefoniske HR-Rådgivning. Her får du en direkte og personlig kontakt til en løn- og personalekonsulent, og du skal ikke igennem et langt menuvalg, når du ringer. Målet er, at de fleste vil kunne få svar på deres spørgsmål ved ét opkald. Der skabes samtidig mulighed for erfaringsopsamling for hurtigere at få et samlet overblik over udfordringer eller fejl i HR-systemerne.  

Redaktør