Simulation, forskning og udvikling

Center for HR samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for me​​dicinsk og kirurgisk simulation i Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation(CAMES), herunder uddannelsesaktivitet i samarbejde med SUND/KU.​

​​​​

Form​ål

​Copenhagen Academy for Medical​ Education and Simulation ​(tidl. Dansk Institut for Medicinsk Simulation og Center for Klinisk Uddannelse) er forsknings-, udviklings- og uddannelsessektioner for medicinsk uddannelse og simulationsbaseret træning. Vi udbyder kurser for både sundhedsfagligt personale og andre faggrupper med det formål at øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen.

Kerneop​gaver o​​g ydelser

  • Anvendelse af simulation som forskningsmetode til analyse af menneskelige og organisatoriske faktorer
  • Udvikling og implementering af uddannelsesprogrammer for individer, tværfaglige teams og afdelinger i sundhedssektoren i basis-, efter- og videreuddannelserne​​
  • Udvikling og implementering af uddannelsesprogrammer for facilitatorer /instruktører – såvel nationalt som internationalt
  • Anvendelse af komplekse udviklings- og uddannelseskoncepter, herunder simulationsbaseret træning baseret på forskning, udvikling og partnerskaber
  • Rådgivning og konsulentvirksomhed vedrørende medicinsk uddannelse og simulation overfor beslutningstagere, institutioner, enkelte afdelinger og individer, der arbejder med uddannelsesudvikling og simulation
  • Grundforskning i læring og uddannelse, herunder hvordan teorier om medicinsk pædagogik og læring omsættes til praksis

 Læs mere på CAMES' hjemmeside​

Redaktør