Tjenestemandspension

Center for HR anviser pension til Region Hovedstadens cirka 5.500 tjenestemandspensionister.

Pensionteamets op​gaver omfatter

  • beregning og anvisning af tjenestemandsp​ensioner
  • servicering af aktive tjenestemænd og tjenestemandspensionister
  • tillæggelse og overførsel af pensionsalder

Har du spørgsmå​l til din tjenestemandspension?

For borgere og ansatte

For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive sikkert til Center for HR via

Postadresse

Region Hovedstaden ​​​​Center for HR

​Tjenestemandspensionsteamet
c/o Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28, opgang 10B
2900 Hellerup
      

 

Redaktør