Uddannelse

Center for HR initierer, varetager og udvikler alle de fællesregionale og tværgående uddannelsesaktiviteter i regionen, inden for, især de sundhedsfaglige, grund-, videre- og efteruddannelser, herunder simulationsbaseret uddannelse, og uddannelsesaktiviteter i samarbejde med SUND/KU​.

​​​​​

Vores kerneopgaver

I Center for HR faciliteres og kvalitetssikres kompetenceudviklings- og uddannelsesområdet i Region Hovedstaden. Uddannelsesopgaverne varetages i tæt samarbejde med hospitaler, uddannelsesinstitutioner og øvrige centre. Det sker i forventning om, at uddannelse af studerende og elever og relevant kompetenceudvikling for medarbejderne fører til en bedre patientbehandling.

Fokus på klinikkens kompetencebehov

Region Hovedstadens overordnede strategiske indsatsområder sætter rammen for uddannelsesarbejdet, og arbejdet koordineres med øvrige politiske og strategiske tiltag på regionalt og nationalt plan.

Center for HR kortlægger også det fremtidige kompetencebehov, og via dialog med bl.a. hospitaler, de faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og kommuner, arbejdes der på at finde fælles løsninger på fremtidens udfordringer med at sikre de rette kompetencer og ressourcer til at varetage patientbehandling af høj kvalitet.

Prægraduate uddannelsesaktiviteter 

 • Koordinering, udvikling og kvalitetssikring af klinisk undervisning i grunduddannelserne
 • Udbud af regionale mono- og tværprofessionelle udviklingsprojekter på grunduddannelsesområdet
 • Sparring på uddannelsesområdet
 • Sikring af højt informationsniveau samt videncirkulation mellem Uddannelseshusets konsulenter og aftagere
 • Kursus- og uddannelsesadministration​
 • Udvikling og implementering af e-læringsaktiviteter

Postgraduate uddannelsesaktiviteter 

 • Udbyder af en lang række af målrettede kurser og uddannelsesforløb
 • Udbyder af specialerettede efteruddannelser og specialuddannelser
 • Samarbejde med aftager om udvikling af relevant efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Udvikling af nye kompetenceudviklingstilbud rettet mod behov i fremtidens sundhedsvæsen
 • Initiering, implementering og drift af tværgående projekter.

Redaktør