Rekruttering

​Center for HR bidrager til, at Region Hovedstaden både nu og i fremtiden har de rette medarbejdere og ledere ansat i de rigtige funktioner, så regionen kan løse sine opgaver på højt fagligt niveau til gavn for patienter og borgere.

​Formål

Center for HR bidrager til, at Region Hovedstaden kan tiltrække kvalificerede ansøgere, at rekrutteringsprocessen er effektiv og professionel, samt at nyansatte kommer hurtigt og godt i gang med jobbet.  

Opgaver indenfor rekruttering

  • Identificering af aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer på tværs af regionen på baggrund af data om rekrutteringssituationen og prognoser for rekrutteringsgrundlaget
  • Uddybende undersøgelser og analyser af rekrutteringsudfordringer
  • Indsatser til kvalificering af rekrutteringsgrundlaget
  • Region Hovedstadens Employer Brand
  • Effektiv administration af rekrutteringsprocessen via et elektronisk rekrutteringssystem
  • Rådgivning og støtte til en professionel rekrutteringsproces
  • Konsulentbistand og testning i forbindelse med lederrekrutteringer
  • Digital introduktion af nye medarbejdere til regionen som arbejdsplads

Redaktør