Lederrekruttering

Vælg den rigtige leder.

Hvorfor?

Vi kender værdien af dygtige ledere og god ledelse, og det er nemt at komme til at undervurdere konsekvensen af at vælge den forkerte. Derfor er lederrekruttering et prioriteret indsatsområde i Region Hovedstaden.

Hvad?

Center for HR og Uddannelse hjælper med alle væsentlige processer, fra man beslutter at finde en ny leder, til vedkommende er godt introduceret i jobbet. Center for HR og Uddannelse hjælper med:

  • Ansættelsesudvalg
  • Jobanalyse og kompetenceprofil
  • Jobinterview
  • Personlighedstest
  • Udvælgelse
  • Den første tid i jobbet

Udover bistand til lederrekruttering bistår Center for HR og Uddannelse også med toplederrekrutteringer på direktionsniveau. I nogle tilfælde hjælper Center for HR og Uddannelse med rekrutteringen, og i andre tilfælde forestås den af eksterne rekrutteringsbureauer, hvor Center for HR og Uddannelse hjælper med udvælgelse af bureau og procesunderstøttelse undervejs.

Hvordan arbejder vi?

Center for HR og Uddannelse stiller med konsulentbistand til ansættelsesudvalget.

Redaktør