Rekruttering, fastholdelse og personalepolitik

​Center for HR yder rådgivning og bistand til at tiltrække og fastholde de rette kompetencer.

Hvorfor?

Det er vigtigt, at Region Hovedstadens hospitaler og andre arbejdspladser kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere for at kunne levere de rette ydelser til patienter og borgere.

Hvad?

Center for HR hjælper koncernledelsen med indsatser på tværs, lige som vi også hjælper hospitaler, virksomheder og koncerncentre med initiativer inden for:

  • Employer Branding
  • Udvikling af vores jobsite, så vi tager godt imod nye ledere og medarbejdere
  • Rekrutteringsindsatser og -kampagner
  • Rådgivning om rekrutteringsproces
  • Annonceskrivningskurser
  • Rådgivning om brug af vores elektroniske rekrutteringssystem
  • Drift af Regionens tryghedsordning (RegionH Match) i forbindelse med omplaceringer
  • Udarbejdelse og implementering af personalepolitikker og vejledninger på tværs i Regionen

Hvordan arbejder vi?

Nogle rekrutterings-, fastholdelses- og personalepolitiske initiativer igangsættes af koncernledelsen og har fælles fokus på tværs af hele eller dele af regionen. Andre initiativer udspringer af mere konkrete udfordringer hos den enkelte leder, afdeling eller hospital / virksomhed.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med hospitaler, virksomheder, centre samt MED-organisationen.

Redaktør