HR-Service

​HR-Service varetager løn- og personaleadministration for regionens hospitaler og virksomheder.

Har du spør​​gsmål om løn, ferie og barsel?

Ring: 38 66 99 88

For ansatte i Region Hovedstaden

  • Er du ansat i regionen, kan du sende sikker mail til loenfaelles.center-for-hr@regionh.dk fra din regionh.dk-mail

For borgere

Skriv sikkert til HR-Service med digital post via borger.dk (login med NemID) 

For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive sikkert til Center for HR via

Har du spørgsmå​l til din tjenestemandspension?

For borgere og ansatte

For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive sikkert til Center for HR via

Postadresse

Region Hovedstaden ​​​​Center for HR

​Tjenestemandspensionsteamet
c/o Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28, opgang 10B
2900 Hellerup

Generelle spørgsmål uden personoplysninger

Enhedschef Mette Keis Jepsen
38 66 96 22
Send en e-mail til mette.keis.jepsen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Redaktør