Kontakt HR-Service

​HR-Service varetager løn- og personaleadministration for regionens hospitaler og virksomheder.

Spør​​gsmål om løn, ferie og barsel?

Ring: 38 66 99 88

For ansatte i Region Hovedstaden

  • Er du ansat i regionen, kan du sende sikker mail til loenfaelles.center-for-hr@regionh.dk fra din regionh.dk-mail

For borgere

Skriv sikkert til HR-Service med digital post via borger.dk (login med NemID) 

For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive sikkert til Center for HR via

Generelle spørgsmål uden personoplysninger

Enhedschef Mette Keis Jepsen
38 66 96 22
Send en e-mail til mette.keis.jepsen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Redaktør