Om Center for HR og Uddannelse

Læs om Center for HR og Uddannelse, find vores organisationsdiagram og se hvem vi er.

​Kaare og Bettina arbejder i Center for HR og Uddannelse. Foto: Jeppe Bjørn.

Hvad er Center for HR​ og Uddannelse?

Center for HR og Uddannelse er en del af Danmarks største sundhedsorganisation med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 pct. er sundhedspersonale fordelt på syv hospitaler. Vi leverer uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, og vi yder rådgivning og service inden for løn, personalejura, personalepolitik og arbejdsmiljø.

Læs om ydelser fra Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse er et af Region Hovedstadens koncerncentre (regionens centrale støttefunktioner).

Find Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstadens organisationsdiagram

Hvem er vi? 

Organisationsdiagram for Center for HR og Uddannelse pr. 1.10.2020

HR-direktør

Anne Kirstine Damsager
Mobil 20 49 34 92
Skriv til anne.kirstine.damsager@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Mødebooking: kontakt direktionssekretær Inge Elscurt på mobil 29 66 32 86

Direktionssekretariatet

Læs om Direktionssekretariatet

Sekretariatschef
Charlotte Lemche-Romvig
Mobil 29 39 79 30
Skriv til charlotte.lemche-romvig@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Enhed for Datadrevet HR og Rapportering

Læs om Datadrevet HR og Rapportering

Datachef ​
Michael Vierø
Tlf. 24792402 
Send en mail til michael.vieroe@regionh.dk (undlad at sende fortrolige eller personfølsomme oplysinger)

Enhed for Forhandling og Vilkår

Læs om Enhed for Forhandling og Vilkår

Enhedschef  
Anna Parrella
Skriv til anna.parrella@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Enhed for HR-Service

Læs om Enhed for HR-Service

Enhedschef  
Carsten Søderstrøm
Tlf. 38 66 97 54
Skriv til carsten.soederstroem.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Enhed for HR-Systemer og Vagtplanlægning

Læs om Enhed for HR-Systemer og Vagtplanlægning 

Enhedschef 
Jesper Krøyer Lind
Tlf. 24913808
Send en mail til jesper.johannes.kroeyer.lind@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Datachef 
Michael Vierø 
Tlf. 24792402 
Send en mail til michael.vieroe@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysinger)

Enhed for Ledelse og Organisation

Læs om Enhed for Ledelse og Organisation

Enhedschef 
Anne-Mette Bang Termansen
Tlf. 38 66 99 20

Skriv til anne-mette.bang.termansen.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Enhed for Simulation og Læringsteknologi

Læs om Enhed for Simulation og Læringsteknologi

Enhedschef
Sanne Møller Knudsen 
Tlf. 38 66 97 63 

Skriv til sanne.moeller.knudsen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Enhed for Uddannelse

Læs om Enhed for Uddannelse

Enhedschef
Charlotte Hess
Tlf. 38 66 94 11
Skriv til charlotte.hess@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)
 

Redaktør