Sektion for Læringsteknologi (RegionH E-læring)

​Sektion for Læringsteknologi (RegionH E-læring) vejleder i brugen af læringsmetoder og –teknologi samt producerer e-læringskurser til både interne og eksterne kunder​.

Redaktør