Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling

​​Vi uddanner studerende i sundhedsvæsenet, så de er rustede til at løse fremtidens opgaver til gavn for borgerne, og vi arbejder for at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft til at løse sundhedsopgaverne.

Sådan får du hjælp


Løn- og personalespørgsmål om eleverSocial- og sundhedsassistentelever

Spørgsmål om rekruttering og ansøgning

Spørgsmål om prøvetidssamtaler, sygemelding m.m. 


Sektionschef

Erhvervsuddannelserne


Professionsbacheloruddannelserne

Bente Kirkeskov Nielsen
Uddannelseskonsulent
Klinisk Diætist uddannelsen og offentlig administration uddannelsen

38 66 97 14

Send en e-mail til Bente.Kirkeskov.Nielsen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Christina Østergaard
Uddannelseskonsulent
Bioanalytiker- og radiografuddannelserne
38 66 97 17
Send en e-mail til christina.oestergaard@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Dina Sloth Illeris
Uddannelseskonsulent
Jordemoderuddannelsen

38 66 96 05 
  Send en mail til dina.sloth.illeris.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

​Pernille Harding Mellerkær
Uddannelseskonsulent
Sygeplejeuddannelsen 
38 66 98 86
Send en e-mail til pernille.harding.mellerkaer.02@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)


Tværgående TeamRedaktør