​​​​​

Enhed for Ledelse og Organisation

Vi bidrager til god ledelse, trivsel, optimering og nytænkning på alle arbejdspladser i Region Hovedstaden til glæde og gavn for regionens ansatte, borgere og patienter.

Sammen om sunde løsninger

Sammen betyder, at vi løser opgaver i fællesskab – med jer og med hinanden. Vi samarbejder åbent og tillidsfuldt for at skabe værdi for jer, der skal gøre en forskel for patienter og borgere i regionen.

Løsninger er det, vi leverer. Vi hjælper jer med at knække de hårdeste nødder. Vores varemærke er professionelle processer – vores berettigelse er at skabe holdbare resultater for helheden.

Sunde er løsningerne, når de er fagligt skarpe, på forkant med jeres udfordringer, effektivt leveret og solidt forankret hos alle, der skal føre dem ud i livet.

Vi er en del af Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse – med base på Gentofte Hospital.

Kontakt os hvis du og dit team har brug for hjælp til jeres ledelsesarbejde, fx når:

 • I står foran en fusion, flytning eller anden større forandring
 • I har brug for hjælp til at håndtere højt sygefravær, konflikter eller lav trivsel
 • I ønsker at forbedre patienternes forløb
 • Du drømmer om at blive leder
 • Du ønsker at blive en endnu bedre leder
 • Din ledergruppe ønsker at blive endnu bedre til at skabe resultater sammen
 • I har lyst til at blive bedre til at arbejde med nytænkning og innovation
 • Du har brug for hjælp til rekruttering og onboarding
 • I ønsker støtte til facilitering af en proces eller et seminar


Indsatsområder og rekvirenter

Vi arbejder med hospitalerne, virksomhederne, koncerndirektionen og koncernledelsen. Vi har derfor et indgående kendskab til det, som rør sig i regionen. Det betyder, at vi i vores opgaveløsning inddrager viden og indsigter fra top til bund og på tværs. På den måde hjælper vi vores samarbejdspartnere, uanset placering i organisationen, med at lykkes i hverdagen.Hvordan arbejder vi?

Vores opgaveporteføljen fokuserer særligt på ledelsesudvikling og organisatoriske forandringer i Region Hovedstaden. Det er dér, vores ekspertise ligger, og hvor vi forpligter os på at skabe værdi og konkrete resultater i hverdagen.

Værdiskabelse kræver, at vi dygtigere end vores rekvirenter, og konsulenterne i Ledelse og Forandring gennemgår derfor løbende uddannelse og arbejder systematisk med videndeling med vores samarbejdspartnere.

Vi løser opgaver i tæt samarbejde med den rekvirerende leder, og som oftest også i tæt samarbejde med en lokal udviklingskonsulent, kliniker eller økonom for at sikre en lokal forankring.
 
Vores konsulenter balancerer imellem at lytte og udfordre i den enkelte opgave, så analysen og implementeringsforslagene tilpasses, uanset hvor du er i organisationen.
Derfor tror vi på, at vi kan hjælpe med at skabe konkrete resultater, som gør en reel og mærkbar forskel i hverdagen for ledere, medarbejdere og patienter.


Kontakt os

Information om sikker post til Center for HR

    

Anne-Mette Bang Termansen    
Enhedschef       
38 66 99 20    

Send en e-mail til anne-mette.bang.termansen.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med sundhedsområdet fra region og kommuner i Danmark, Norge og Sverige
 • Arbejdsområder: lederudvikling, lederrekruttering, organisationsudvikling og topledelsesstrategi
 • Løser opgaver for koncernledelsen og ledere på regionens hospitaler og virksomheder

Inger Holse Lavesen
Souschef
38 66 99 55
Send en e-mail til inger.holse.lavesen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring fra stat og kommune
 • Løser opgaver for ledere på regionens virksomheder og hospitaler med særligt fokus på organisationsudvikling, gode beslutningsprocesser, strategisk rekruttering og onboarding.

Ane Gudmand Persson
Programleder, Ledelsesudvikling
38 66 97 72
Send en e-mail til ane.gudmand.persson@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med velfærdsudvikling strategiimplementering og samarbejde på tværs i den offentlige sektor. Heraf 5 års erfaring som drift- og udviklingsleder.
 • Arbejdsområder: Programansvar for Regionens Lederudviklingsprogram.

Charlotte An​dersen
Ledelseskonsulent
38 66 96 82
Send en e-mail til charlotte.andersen.02@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med udvikling af undervisnings- og uddannelseskoncepter, ledergruppeforløb, undervisning og konsulentarbejde
 • Arbejdsområder: lederudvikling, testning, lederrekruttering, projektledelse, konsulentarbejde og konceptudvikling
 • Løser opgaver, der falder indenfor organisationsudvikling, både på individ, gruppe og organisationsniveau - i samarbejde med ledere på regionens hospitaler og virksomheder, samt indenfor lederudviklingsprogrammet og regionens tværgående projektlederuddannelse

Charlotte Hyldtoft
Specialkonsulent
38 66 63 66
Send en e-mail til charlotte.hyldtoft@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Mange års erfaring fra Region Hovedstaden med projektledelse, konsulentarbejde og sagsgange indenfor trivsel og arbejdsmiljø
 • Arbejdsområder: trivselsmålinger, arbejdspladsvurderinger og HR-systemer
 • Løser arbejdsopgaver for Regionens MED-Udvalg (RMU), hospitaler og virksomheder

Charlotte Topp
Ledelses- og organisationskonsulent
38 66 94 01
Send en e-mail til charlotte.topp@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med sundhedsvæsenet i regionen
 • Arbejdsområder: Ledelses- og organisationsudvikling, med særlige kompetencer indenfor effektiviserings, forbedrings – og forandringsprocesser, eks. i relation til drift, ledelsesstrukturer, patientforløb, koordinering og samarbejde på tværs. Opgaverne kan både være af strategisk og operationel karakter. Varetager desuden opgaver i lederudviklingsprogrammet.
 • Understøtter og løser opgaver for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler og virksomheder

Charlotte Vangslev Busch
Chefkonsulent
38 66 96 65
Send en e-mail til charlotte.vangslev.busch@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige og private organisationer. Heraf 11 år i sundhedsvæsenet, og 6 år som leder.
 • Arbejdsområder: Ledelse af medarbejdere, ledergrupper og topledelse. Skræddersyede konsulentydelser, herunder strategiudvikling og -implementering, forandringsprocesser og teamudvikling.
 • Design og gennemførelse af lederudviklingsprogrammer og -forløb på alle niveauer.

Conni Prüss
Chefkonsulent
38 66 97 12
Send en e-mail til conni.line.pruess@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Regional og kommunal erfaring med ledelses- og organisationsudvikling; herunder bl.a. forandringsledelse, strategi, samarbejde på tværs, organisering, læring og innovation.
 • Arbejdsområder: Understøtter og løser opgaver for ledere i hospitaler, virksomheder og centre i regionen.
 • Ansvarlig for forløbet "Ny leder af medarbejder" i regionens ledelsesudviklingsprogram

Eva Høeg
Chefkonsulent    
91 16 78 06 
Send en e-mail til Eva.hoeeg.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Arbejdet kredser om rådgivnings- og udviklingsprojekter med fokus på organisations- og ledelsesudvikling
 • Stikord: Strategiformulering og -eksekvering, involverende processer, trivsel/arbejdsglæde, forandringsledelse og ledersparring

LinkedIN: www.linkedin.com/in/evahoeg1/

Henriette ​Hols​cher
Chefkonsulent
38 66 96 29
Send en e-mail til henriette.holscher@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Arbejdsområder: Ledelse uden personaleansvar, forbedring af tværfagligt samarbejde, organisatoriske aspekter ved værdibaseret styring, lederrekruttering, omlægning af arbejdsgange/patientforløb samt analyser/evalueringer

 • Løser opgaver på regionens hospitaler, i virksomheder og koncerncentre samt  i ledelsesudviklingsprogrammet..

LinkedIN: www.linkedin.com/in/henrietteholscher/

Julie Vibæk Holm
Ledelses- og organisationskonsulent
38 66 97 10
Send en e-mail til julie.vibaek.holm.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring fra Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital og Center for HR
 • Arbejdsområder: organisationsudvikling, ledelsesudvikling og arbejdet med kliniknært forbedringsarbejde
 • Løser opgaver for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre med særlige kompetencer indenfor projektledelse, forbedrings- og forandringsprocesser

LinkedIN: www.linkedin.com/in/julievholm/

https://www.linkedin.com/in/julievholm/

Karen Poder Pedersen
Chefkonsulent
91 16 78 05
Send en e-mail til Karen.poder.pedersen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med konsulentarbejde i offentlige organisationer. Heraf 10 år i sundhedsvæsenet, og 12 år som leder.
 • Arbejdsområder: Særligt fokus på topledelse. Skræddersyede konsulentydelser. Design og gennemførelse af lederudviklingsprogrammer på alle niveauer.

Martha Borup Rosenkrands 
Konsulent
38 66 98 77
Send en e-mail til martha.borup.rosenkrands@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring som konsulent i region og konsulenthus
 • Arbejdsomområder: organisationsudvikling, lederudvikling, testtilbagemelding og undervisning
 • Løser opgaver for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler og virksomheder samt inden for Region Hovedstadens Ledelsesudvikling

LinkedIN: www.linkedin.com/in/martharosenkrands

Mette Munch Christensen
Chefkonsulent
38 66 98 96
Send en mail til mette.munch.christensen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med organisationsudvikling, lederudvikling, projektledelse, forandringsledelse, facilitering og kommunikation.
 • Arbejdsområder: Udviklingsaktiviteter indenfor ”Fælles regional ledelsesudvikling” og ”Sund planlægning”. Løser opgaver for ledere på regionens hospitaler og virksomheder.

​Morten Svalgaard Nielsen 
Chefkonsulent
38 66 98 52


 • Erfaring: 15 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige og private organisationer, samt 20 års erfaring med ledelse i kreative miljøer.
 • Arbejdsområder: Understøtter og løser opgaver for ledere i hospitaler, virksomheder og centre i regionen, herunder kultur og processer ifm. tværgående samarbejder, fusioner og flytninger. Design og gennemførelse af lederudviklingsprogrammer og virksomhedstilpassede ledelses- og organisationsudviklingsforløb, herunder strategiudvikling, forandringsprocesser, ledergrupper og ledersparring

​Signe Ernst
Chefkonsulent
38 66 63 65
Send en e-mail til signe.ernst@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Mange års erfaring fra Region Hovedstaden med projektledelse, konsulentarbejde og sagsgange indenfor trivsel, arbejdsmiljø og personaleudvikling. 
 • Arbejdsområder: Driver og udvikler de regionale koncepter for trivselsmåling og APV, rekrutteringsplan for Kvinde-Barn Center of andre ad hoc projektrelaterede opgaver.
 • Løser arbejdsopgaver for Regionens MED-Udvalg, hospitaler og virksomheder
.

Thine Søsser Sofia Kær
Sekretær
38 66 96 09
Send en e-mail til thine.soesser.sofia.kaer@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger) 

 • Erfaring fra Center for Regional Udvikling
 • Arbejdsområder: Kursusportalen, Survey Xact, Workzone og Web.
 • Løser store og små administrative opgaver og er herunder ansvarlig for de administrative opgaver på ledelsesudviklingsprogrammets forløb: Ledelse af funktioner og Ledelse af medarbejdere for nye ledere

Thomas Boas Olsen
Chefkonsulent
38 66 98 27 • Organisationsforbedring og -udvikling. Sparringsforløb for ledere og ledelsesgrupper.
 • Læringskultur og ledelse heraf, Omlægning af arbejdsgange og patientforløb, Forbedring samarbejdet internt og eksternt
 • 10 års erfaring med offentlig velfærdsudvikling
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/thomas-boas-olsen-79336b7/

Redaktør