Enhed for Ledelse og Organisation

Vi sætter retning for og understøtter regionens tværgående og strategiske initiativer med tiltag indenfor organisationsudvikling, ledelsesudvikling, rekruttering og gode arbejdspladser.

Sammen om sunde løsninger

Sammen betyder, at vi løser opgaver i fællesskab – med jer og med hinanden. Vi samarbejder åbent og tillidsfuldt for at skabe værdi for dem, der skal gøre en forskel for patienter og borgere i regionen.

Løsninger er det, vi leverer. Vi hjælper jer med at knække de hårdeste nødder. Vores varemærke er professionelle processer – vores berettigelse er at skabe holdbare resultater for helheden.

Sunde er løsningerne, når de er fagligt skarpe, på forkant med jeres udfordringer, effektivt leveret og solidt forankret hos alle, der skal føre dem ud i livet.

Enhed for Ledelse og Organisation samarbejder med alle regionens arbejdspladser.

Vi er specialister indenfor:   

Vi er en del af Region H’s Center for HR og Uddannelse – med base på Gentofte Hospital.


Indsatsområder og rekvirenter

Vi arbejder med hospitalerne, virksomhederne, koncerndirektionen og koncernledelsen. Vi har derfor et indgående kendskab til det, som rør sig i regionen. Det betyder, at vi i vores opgaveløsning inddrager viden og indsigter fra top til bund og på tværs. På den måde hjælper vi vores samarbejdspartnere, uanset placering i organisationen, med at lykkes i hverdagen.Hvordan arbejder vi?

Vores opgaveporteføljen fokuserer særligt på ledelsesudvikling og organisatoriske forandringer i Region Hovedstaden. Det er dér, vores ekspertise ligger, og hvor vi forpligter os på at skabe værdi og konkrete resultater i hverdagen.

Værdiskabelse kræver, at vi dygtigere end vores rekvirenter, og konsulenterne i Ledelse og Forandring gennemgår derfor løbende uddannelse og arbejder systematisk med videndeling med vores samarbejdspartnere.

Vi løser opgaver i tæt samarbejde med den rekvirerende leder, og som oftest også i tæt samarbejde med en lokal udviklingskonsulent, kliniker eller økonom for at sikre en lokal forankring.
 
Vores konsulenter balancerer imellem at lytte og udfordre i den enkelte opgave, så analysen og implementeringsforslagene tilpasses, uanset hvor du er i organisationen.
Derfor tror vi på, at vi kan hjælpe med at skabe konkrete resultater, som gør en reel og mærkbar forskel i hverdagen for ledere, medarbejdere og patienter.


Kontakt os

Information om sikker post til Center for HR

    

Anne-Mette Bang Termansen 
Enhedschef       
38 66 99 20
Send en e-mail til anne-mette.bang.termansen.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med sundhedsområdet fra region og kommuner i Danmark, Norge og Sverige
 • Arbejdsområder: lederudvikling, lederrekruttering, organisationsudvikling og topledelsesstrategi
 • Løser opgaver for koncernledelsen og ledere på regionens hospitaler og virksomheder

Ane Gudmand Persson
Programansvarlig for ledelsesudvikling
Send en e-mail til ane.gudmand.persson@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med velfærdsudvikling strategiimplementering og samarbejde på tværs i den offentlige sektor. Heraf 5 års erfaring som drift- og udviklingsleder.
 • Arbejdsområder: Programansvar for Regionens Lederudviklingsprogram.

Anna Liv Sjø​berg
Chefkonsulent
61 65 56 30
Send en e-mail til anna.liv.sjoeberg@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring indenfor ledelses- og organisationsudvikling samt projektledelse
 • Arbejdsområder: Understøttelse af Ledelses- og organisationsudviklingsprocesser, Udvikling af ledergrupper & lederrekruttering
 • Løser opgaver indenfor lederudviklingsprogrammet – herunder udvikling af ledergrupper, Ledelse af medarbejdere, Lederafklaring og Selvdesignet ledelsesudvikling i samarbejde med hospitaler, virksomheder og eksterne konsulenthuse. 

Anne Sigsgaard
Chefkonsulent
38 66 99 49
Send en e-mail til anne.sigsgaard@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med sundhedsområdet fra region, kommune og stat.
 • Arbejdsområder: strategi, ledelse og organisation
 • Løser opgaver for politikere og koncernledelse samt inden for lederudviklingsprogrammet.

Bo Lander Danielsen
Chefkonsulent
38 66 97 64
Send en e-mail til bo.lander.danielsen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med udvikling af organisationer og mennesker i statslige organisationer, som konsulent og i regionen.
 • Arbejdsområder: Lederrekruttering, test/testtilbagemelding, talent- og lederudvikling, strategiudvikling.
 • Løser rekrutteringsopgaver for regionens ledere på hospitaler, virksomheder og centre samt inden for Region Hovedstadens Ledelsesudvikling.
 • Har selv ledererfaring fra staten og konsulentbranchen samt mangeårig erfaring som ledermentor.

LinkedIN: www.linkedin.com/in/bo-danielsen-865594/

Charlotte An​dersen
Udviklingskonsulent
38 66 96 82
Send en e-mail til charlotte.andersen.02@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med undervisning og konsulentarbejde
 • Arbejdsområder: lederudvikling, lederrekruttering, projektledelse, konsulentarbejde, konceptudvikling
 • Løser blandt andet opgaver i samarbejde med ledere på regionens hospitaler og virksomheder, samt indenfor lederudviklingsprogrammet og regionens tværgående projektlederuddannelse.

Charlotte Topp
Ledelses- og organisationskonsulent
38 66 94 01
Send en e-mail til charlotte.topp@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med sundhedsvæsenet i regionen
 • Arbejdsområder: Ledelses- og organisationsudvikling, med særlige kompetencer indenfor effektiviserings, forbedrings – og forandringsprocesser, eks. i relation til drift, ledelsesstrukturer, patientforløb, koordinering og samarbejde på tværs. Opgaverne kan både være af strategisk og operationel karakter. Varetager desuden opgaver i lederudviklingsprogrammet.
 • Understøtter og løser opgaver for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler og virksomheder

Conni Prüss
Chefkonsulent
38 66 97 12
Send en e-mail til conni.line.pruess@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Regional og kommunal erfaring med ledelses- og organisationsudvikling
 • Arbejdsområder: Udvikling af mennesker, arbejdspladser og organisation i alle ledelseslag og i alle hjørner af Region H.  
 • Ansvarlig for forløbet ”Ny leder af medarbejder” i regionens ledelsesudvikliingsprogram

Eva Høeg
Chefkonsulent    
91 16 78 06 
Send en e-mail til Eva.hoeeg.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring fra Finansministeriet, Mandag Morgen, Kommunernes Landsforening, HK og en række konsulenthuse med fokus på velfærdsområdet, strategi-indsatser, forandringsledelse, læring, innovation og samskabelse.
 • Arbejdsområder er rådgivnings- og udviklingsindsatser i Center for HR´s brede og meningsfulde opgaveportefølje med fokus på organisations- og lederudvikling.

LinkedIN: www.linkedin.com/in/evahoeg1/

Henriette ​Hols​cher
Chefkonsulent
38 66 96 29
Send en e-mail til henriette.holscher@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med udvikling af velfærdsydelser
 • Arbejdsområder: Udvikling af funktionsledere, organisatoriske aspekter ved værdibaseret styring, lederrekruttering, omlægning af arbejdsgange/patientforløb samt analyser/evalueringer.
 • Løser opgaver på regionens hospitaler, i virksomheder og i ledelsesudviklingsprogrammet.

LinkedIN: www.linkedin.com/in/henrietteholscher/

Julie Vibæk Holm
Ledelses- og organisationskonsulent
38 66 97 10
Send en e-mail til julie.vibaek.holm.01@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring fra Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital og Center for HR
 • Arbejdsområder: organisationsudvikling, ledelsesudvikling og arbejdet med kliniknært forbedringsarbejde
 • Løser opgaver for ledere på regionens hospitaler og virksomheder, samt underviser på regionens forbedringsuddannelse

LinkedIN: www.linkedin.com/in/julievholm/

https://www.linkedin.com/in/julievholm/

Karen Poder Pedersen
Chefkonsulent
91 16 78 05
Send en e-mail til Karen.poder.pedersen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med konsulentarbejde i offentlige organisationer. Heraf 10 år i sundhedsvæsenet, og 12 år som leder.
 • Arbejdsområder: Særligt fokus på topledelse. Skræddersyede konsulentydelser. Design og gennemførelse af lederudviklingsprogrammer på alle niveauer.

Martha Borup Rosenkrands
Konsulent
38 66 98 77
Send en e-mail til martha.borup.rosenkrands@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring som konsulent i region og konsulenthus
 • Arbejdsomområder: organisationsudvikling, lederudvikling, testtilbagemelding og undervisning
 • Løser opgaver for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler og virksomheder samt inden for Region Hovedstadens Ledelsesudvikling

LinkedIN: www.linkedin.com/in/martharosenkrands

Mette Munch Christensen
Chefkonsulent
38 66 98 96
Send en mail til mette.munch.christensen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med organisationsudvikling, lederudvikling, projektledelse, forandringsledelse, facilitering og kommunikation.

 • Arbejdsområder: Udviklingsaktiviteter indenfor ”Fælles regional ledelsesudvikling” og ”Sund planlægning”. Løser opgaver for ledere på regionens hospitaler og virksomheder.

Nicolai Brændstrup Boesen
Projektleder
91 16 78 04
Send en e-mail til nicolai.braendstrup.boesen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Kollega i regionen siden 2018 og har derudover erfaring fra vindmølleindustriens interesseorganisation og fra Christiansborg. 
 • Arbejdsområder: projektledelse, organisationsudvikling og konsulentopgaver med omlægning af arbejdsgange/patientforløb samt analyser/evalueringer.
 • Løser opgaver for ledere på regionens hospitaler, virksomheder og centre samt er tovholder på Region Hovedstadens Master of Public Governance.

LinkedIN:  www.linkedin.com/in/nicolaiboesen/

Tina Fischer
Chefkonsulent
38 66 96 81
Send en e-mail til tina.fischer@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

 • Erfaring med organisations- og ledelsesudvikling i sundhedsvæsenet
 • Arbejdsområder: Forbedringsarbejde, PRO, værdibaseret sundhed, tværsektoriel ledelse
 • Løser opgaver sammen med og for hospitalsdirektioner, afdelingsledelser og regionale fora


   


  
   

Redaktør