Enhed for Simulation og Læringsteknologi

​​Vi øger den faglige kvalitet, sikkerhed og patienttilfredshed gennem forskning, udvikling og  uddannelsesaktiviteter baseret på simulation og læringsteknologi.

​Hovedopgaver

  • Udvikle og forske i simulation og læringsteknologi
  • Kombinere rette læringsmetoder til uddannelsesopgaven
  • Kurser for sundhedsprofessionelle
  • Vejleder- og facilitatorkurser
  • Transfer af kompetencer til praksis
  • Facilitere kliniske afdelingers anvendelse af simulation og læringsteknologi
  • Regionalt, nationalt og internationalt samarbejde om simulation og læringsteknologi

Sådan får du hjælp

Information om sikker post til Center for HR

Kontakt chefgruppen i Simulation og Læringsteknologi

​Sektionschef, CAMES Rigshospitalet
Anne-Mette Mørcke 
Tlf. 51 44 62 50
Send en e-mail til anne-mette.moercke@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Redaktør