Enhed for Uddannelse

​​Vi uddanner og kompetenceudvikler studerende og medarbejdere i sundhedsvæsenet, så de er rustede til at løse fremtidens opgaver til gavn for borgerne, og vi arbejder for at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft til at løse sundhedsopgaverne.

Hovedopgaver

  • Formulere og implementere regionens retning på uddannelsesområdet sammen med hospitaler og virksomheder
  • Udvikle, planlægge, udbyde, koordinere og formidle uddannelse og kompetenceudvikling rettet mod både det præ- og det postgraduate niveau - i samarbejde med hospitaler/afdelinger, uddannelsesinstitutioner og primær sektor

Sådan får du hjælp

Kontakt chefgruppen i Enhed for Uddannelse

Sektionschef, Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling
​Dorte Helving Rasmussen
Tlf. 38669648
Skriv til dorte.helving.rasmussen@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Sektionschef, Kompetenceudvikling
Jette Holtzmann  
Tlf. 38 66 96 13
Skriv til jette.holtzmann@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Sektionschef, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst
Lise Møller  
Tlf. 38 66 99 31
Skriv til lise.moeller@regionh.dk (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger)

Redaktør