Enhed for Uddannelse

​​Vi uddanner og kompetenceudvikler studerende og medarbejdere i sundhedsvæsenet, så de er rustede til at løse fremtidens opgaver til gavn for borgerne, og vi arbejder for at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft til at løse sundhedsopgaverne.

Hovedopgaver

  • Formulere og implementere regionens retning på uddannelsesområdet sammen med hospitaler og virksomheder
  • Udvikle, planlægge, udbyde, koordinere og formidle uddannelse og kompetenceudvikling rettet mod både det præ- og det postgraduate niveau - i samarbejde med hospitaler/afdelinger, uddannelsesinstitutioner og primær sektor

Sådan får du hjælp

Kontakt chefgruppen i Enhed for Uddannelse

​Enhedschef Charlotte Hess

38669411

Sektionschef ​Jette Holtzmann

38669613

Sektionschef Lise Møller

38669931

Sektionschef ​Sanne Møller Knudsen

38669763

Redaktør