Økonomen: Niels Koldkjær Formsgaard

​Niels Koldkjær Formsgaard er tovholder på Region Hovedstadens kvartalsvise økonomirapporter, der er et vigtigt styringsværktøj for regionens økonomi.

Økonomirapporterne står linet op på reolen bag Niels. Han er uddannet økonom og har tidligere arbejdet på Holbæk og Roskilde Sygehuse. Det er en god erfaring at have med, for det gør, at man bedre kan rådgive lokalt, forklarer han.

Helhedstænkning og formidling er nøglen til god økonomistyring

For Niels har økonomistyringen udviklet sig meget, siden han begyndte i CØK i 2017: 

”At styre økonomien er ikke bare tabeller og to streger under resultatet. Det handler om at ramme balancen mellem den faglige økonomi og så det politiske og samfundsmæssige aspekt – hvad får borgeren og patienten ud af det her? Hvor mange mellemregninger skal vi have med? 

Det er en form for pyramide, hvor der nederst er fx prognoser for en medicinsk afdeling på et hospital, og hvor der øverst er en anbefaling til politikerne om, hvilke muligheder og veje, der er bedst at gå.”

Han fortsætter: ”Økonomistyring er utroligt spændende, synes jeg, og det er mindst lige så meget formidling, som det er regneark.  Fagligheden skal være i orden, men økonomerne skal også kunne kommunikere konklusionerne.” 

Niels mener, at man i CØK de sidste par år er blevet bedre til at formidle komplekse økonomiske problemstillinger: ”Vi snakker om ’at lægge hånden på kogepladen’ og sige, vi tror på det her. Økonomer vil jo altid tale om forbehold og ’alt andet lige’ osv. Men vi er blevet mere modige og mere tydelige i CØK, og det sætter politikerne pris på. At pakke ting ind i forbehold gør det også sværere at forstå.”

Fokus på strategi og rådgivning

Region Hovedstaden har en meget stor og forgrenet økonomi, og derfor kan man ikke detailstyre fra Center for Økonomis side. Økonomistyreringen har mere fokus på den strategiske tilgang, mens lokale budgetoverskridelser fx bliver håndteret andre steder i organisationen. Det handler i høje grad om at rådgive og sparre med alle dele af organisationen og understøtte politikerne, fortæller Niels:

”Jeg havde et samarbejde med Bornholms Hospital på et tidspunkt, hvor jeg hjalp dem med nogle værktøjer til at styre lønbudgetterne og sparrede om, hvilken dialog, de skulle have med afdelingerne. Konkret udviklede jeg et regneark til dem, hvor de groft sagt kunne hælde løndata ind og få styringsdata ud.

Vi er en kæmpe organisation. Der er mange subsystemer. Man kan ikke vide det hele, så det handler også om at trække på de rigtige folk. Der er altid en ekspert på et givent område. Udfordringen kan så være at finde den person!”

Det bedste ved at arbejde i Center for Økonomi

I CØK er der væsentlig frihed i opgaveløsningen, fortæller Niels: ”Der er plads til at man kan vælge egen tilgang til opgaven og kan prioritere. Som økonom i CØK kan man fordybe sig i et emne, så hvis man er interesseret i aktivitet fx, kan man grave ned i det. Og så synes jeg, der er gode muligheder for kompetenceudvikling både eksternt og internt. Fordi organisation har den størrelse, den har, har vi fx et stort internt kursuskatalog, og det har jeg personligt haft stor glæde af.” 

Niels Koldkjær Formsgaard i tal:

  • Alder: 49 år
  • Bosat i postnummer: 2630
  • Ansat i Region Hovedstaden: 1. august 2017
  • Erfaring i sundhedsvæsenet: 22 år
  • Tovholder på antal økonomirapporter: 14 
Redaktør