​​​​​

Tidligere høring

Høringen er afsluttet for den Regionale Udviklingsstrategi for 2020-2023​​

Tak for de over 100 bidrag til Region Ho​vedstadens regionale udviklingsstrategi

En region for den næste generation

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi 'En region for den næste generation', som var i offentlig høring frem til den 27. april 2020.

Strategien er Region Hovedstadens bud på, hvordan vi kan bidrage til et bæredygtigt samfund og sætte rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden.

Strategien tager afsæt i regionens opgaver inden for regional udvikling; Miljø, uddannelse og kollektiv trafik, men omhandler også andre områder, der har betydning for hovedstadsregionens udvikling.

Endelig er strategien en invitation til et bredt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører om hovedstadsregionens fremtidige udvikling. Partnerskaber er – sammen med en innovativ tankegang og et internationalt udsyn – centralt for, at hovedstadsregionen forbliver en ansvarsfuld, grøn og innovativ region, med høj vækst og livskvalitet.

Fire strategispor og tværgående temaer

Strategien er bygget op om fire strategispor og tre tværgående temaer, og har FN's verdensmål som pejlemærke.

Strategispor:

  • Klima og miljø i balance
  • Uddannelse og kompetencer til fremtiden
  • Effektiv og bæredygtig mobilitet
  • Nye muligheder for et sundt liv

Tværgående temaer:

  • Partnerskaber
  • Innovation
  • Internationalisering

Blandt høringsparterne er

Ministerier og styrelser
Regioner og kommuner
Offentlige og private fonde og råd
Arbejdstager-og lønmodtagerorganisationer
Uddannelsesinstitutioner
Erhvervs-, branche- og interesseorganisationer

Blandt andet kvitterer Dansk Industri for regionens mål om at gøre den kollektive trafik til et førstevalg for flere og ambitionen om en grøn foregangsregion på internationalt niveau, der kan tiltrække udenlandske virksomheder, investeringer og talent.Redaktør