Sundhedsforskning & Innovation

Kontaktinformationer på ansatte i enheden Sundhedsforskning & Innovation. Vi vil sikre borgerne gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv, bl.a. ved at skabe kort vej fra forskning til ny og bedre behandling og ny teknologi.

​​​​

Karin Kindt-Larsen

Konstitueret enhedschef
mobil: 27 14 14 44
Send en e-mail til Karin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Anders Lundbergh

 Konstitueret leder af sundhedsteamet
 mobil: 21 69 90 31

Hannah Holm Olsen

Sektionschef for Jura og kontrakter samt Videnscenter for dataanmeldelser
mobil: 41 71 57 59
Send en e-mail til Hannah (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Send en e-mail til Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Rasmus Kampff

 Programleder (udlånt)
 mobil: 40 85 58 07

Sekretariat

Dorthe Leander Kristensen

Sekretær
mobil: 51 97 67 36
Send en e-mail til Dorthe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Jannie Tørnkvist

Sekretær
mobil: 51 97 72 86
Send en e-mail til Jannie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Finansiering og forretningsudvikling

Camilla Krogh Christensen

Specialkonsulent
mobil: 20 15 44 69
Send en e-mail til Camilla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Charlotte Demuth Von Sydow

Konsulent
mobil: 51 19 92 78
Send en e-mail til Charlotte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Rådgivning om danske og internationale fondsansøgninger
 • Finansieringsstrategi for forskningsgrupper
 • Greater Copenhagen Health Science Partners - GCHSP og CAGs

Chen Chou Hellfach Hansen

Konsulent
mobil: 24 60 98 29
Send en e-mail til Chen (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Grethe Vestergaard Hansen

Specialist
mobil: 91 16 73 22
Send en e-mail til Grethe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Projektregnskaber vedrørende Innovationsfondsprojekter.
 • Support til hospitalerne omkring opstart af nye projekter m v.
 • Udbetalinger, omposteringer mv i forbindelse med modtagelse af penge fra Innovationsfonden.

Jan Dons Bjerre

Specialkonsulent
mobil: 61 26 90 31
Send en e-mail til Jan (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Jens Erik Kofod

Specialkonsulent
mobil: 40 17 09 79
Send en e-mail til Jens (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative) for Region H
 • Ansvarlig for danske og internationale excellence- og talentprogrammer

Morten Peter Jørgensen

Specialkonsulent
mobil: 28 99 47 66
Send en e-mail til Morten (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Udarbejdelse af ansøgninger og administration og indrapportering af økonomi inden for forskellige EU-støtteordninger

Nina Heede Ulrich

Specialkonsulent, Ph.d.
mobil: 21 62 24 79
Send en e-mail til Nina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nini Boutrup Winther

Konsulent
mobil: 20 49 55 37
Send en e-mail til Nini (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Rune Skou Larsen

Økonom
mobil: 29 61 73 84
Send en e-mail til Rune (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Tilde Haar

Konsulent
mobil: 30 66 98 31
Send en e-mail til Tilde (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Rådgivning om danske og internationale fondsansøgninger
 • Finansieringsstrategi for forskningsgrupper
 • Kommunikation, herunder web

Jura og kontrakter

Nye henvendelser/kontrakter/sager til Jura & Kontrakter sendes alle til stb-kontrakter@regionh.dk stb-kontrakter@regionh.dkstb-kontrakter@regionh.dkog du vil modtage et autosvar som bekræftelse på, at vi har modtaget din henvendelse

Anna Aagaard Saks

Jurist
mobil: 21 38 59 35
Send en e-mail til Anna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Ann Louise Bundgaard Hansen

Specialkonsulent
mobil: 29 28 79 11
Send en e-mail til Ann Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Deniz Yüksel Pedersen

Jurist
​mobil: 23 74 48 67
Send en e-mail til Deniz (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)  

Arbejdsområde

 • ​Forhan​​dling og udarbejdelse af forskningskontrakter
 • Generel juridisk rådgivning i relation til forskningssamarbejder

Frederikke Bjørumslet Herlev

Jurist
mobil: 20 49 26 86
Send en e-mail til Frederikke (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forhandling og udarbejdelse af forskningskontrakter
 • Generel juridisk rådgivning i relation til forskningssamarbejder

Freeda von Magius

Jurist
mobil: 20 52 29 75
Send en e-mail til Freeda (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
         

Helene Brønden Andersen

 Jurist
 mobil: 91 16 68 36

Leo Silfen Leth

Jurist
mobil: 20 23 02 97
Send en e-mail til Leo (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Maja Øksnebjerg Oehlenschlæger

Jurist
mobil: 29 37 23 03
Send en e-mail til Maja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nanna Severinsen

Jurist
mobil: 23 74 36 01
Send en e-mail til Nanna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)Send en e-mail til Nanna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ca1c1a9b-5cd2-4e62-9ea9-33a104690c81&r=KursusValg.aspx?id=58239

Pernille Tenggren, orlov

Jurist
Tamana Mobarez

Jurist
mobil: 21 38 54 79
Send en e-mail til Tamana (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Therese Bryde Thomsen

Jurist
mobil: 20 59 15 72
Send en e-mail til Therese (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

De videnskabsetiske komitéer

Ahalja Rajendram-Thomsen

Konsulent
mobil: 21 64 76 24
Send en e-mail til Ahalja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Alberte Roager

Jurist
mobil: 24 97 97 09
Send en e-mail til Alberte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Anne Marquardt

Jurist
mobil: 21 31 13 42
Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger) 

Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Bettina Aabank

Sekretær
mobil: 30 35 68 19
Send en e-mail til Bettina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Passe telefon og fælles postkasse
 • Skrive afgørelser
 • Sagsbehandle
 • Betjening af komiteer
 • Gebyrer
 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Dorthe Frisvad

Administrativ medarbejder
mobil: 61 63 20 94
Send en e-mail til Dorthe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Jakob Lemming

Jurist
mobil: 61 63 47 88
Send en e-mail til Jakob (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Kirstine Naja West

Jurist
mobil: 21 31 12 74
Send en e-mail til Kirstine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Kristel Louise Heaf

Jurist
Send en e-mail til Kristel Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)Louise Larsen

Sekretær
mobil: 61 14 03 42
Send en e-mail til Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Passe telefon og fælles postkasse
 • Skrive afgørelser
 • Sagsbehandle
 • Betjening af komiteer
 • Gebyrer

Margit Bom

Jurist
mobil: 21 36 41 24
Send en e-mail til Margit (undlad at sende følsomme ogfortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Jurist i sekretariatet for Videnskabsetisk Komite
 • Konkret sagsbehandling, vejledning af forskere og komitemøder
 • Diverse tværgående opgaver: Årsberetning, bidrag til vejledninger og eksternt samarbejde
 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Marie Skovgaard

Administrativ medarbejder
mobil: 61 62 07 42 
Send en e-mail til Marie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Michael Harbo Paulsen

Chefkonsulent
mobil: 21 18 47 80
Send en e-mail til Michael (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Innovation og ny teknologi

Anders Hoffmeyer Uhre

Konsulent
mobil: 22 16 92 12
Send en e-mail til Anders (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Anja Solak Storgaard

Chefkonsulent
mobil: 26 25 31 61
Send en e-mail til Anja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Én indgang for medico-tech virksomheder
 • Regional udviklingsstrategi
 • Charter for Smart Greater Copenhagen

Kirsten Michelle Danielsen

Chefkonsulent
mobil: 51 19 94 67
Send en e-mail til Kirsten (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Innovationsstrategi
 • Understøttelse af innovationsinitiativer på hospitaler og RegH-virksomheder
 • Netværk og processer

Marianne Thye Nielsen

Specialkonsulent
mobil: 23 42 12 63
Send en e-mail til Marianne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Innovationsnetværk
 • Hverdagens Idéer
 • Politisk betjening

Marie Smed

Specialkonsulent
mobil: 40 88 48 47
Send en e-mail til Marie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nina Anker Nissen, orlov

Chefkonsulent
Rasmus Fält, orlov

Konsulent
Regitze Pals

Konsulent
Send en e-mail til Regitze (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Forskningsstrategi og -infrastruktur

Anne Kirstine Winding

Konsulent
mobil: 92 43 45 47
Send en e-mail til Anne Kirstine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Personlig Medicin i Østdanmark

Annet Krogsdam Jørgensen

Kommunikationsansvarlig
mobil: 29 99 79 14​​
Send en e-mail til Annet (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Kommunikationsvarlig for SFI
 • Webredaktør regionh.dk/FI
 • Projektplanlægning og koordinering i relation til samarbejdesprojekter med eksterne organisationer og virksomheder

Bette Anthonisen

Chefkonsulent
mobil: 21 54 66 24
Send en e-mail til Bette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Elisabeth Clare Kristensen

Konsulent
mobil: 29 77 87 90
Send en e-mail til Elisabeth (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Gitte Holstein Larsen

Konsulent
mobil: 21 60 55 87
Send en e-mail til Gitte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forskningsstatistik
 • Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning
 • Forskningsevaluering

Jakob Øster​

Specialkonsulent
mobil: 51 15 77 55
Send en e-mail til Jakob (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • ESS
 • ​MAX IV

Karina Toftgård Lindrup Olesen

Specialkonsulent
mobil: 20 56 12 49
Send en e-mail til Karina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sundhedsdata - Rammebetingelser og koncernfælles strategisk indsats
 • Sundhedsdata - Dagsordensættende indsats

Kristian Krag

Chefkonsulent
mobil: 21 30 88 45
Send en e-mail til Kristian (Undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Lejla Vugdalic

Konsulent
mobil: 51 62 41 85
Send en e-mail til Lejla (Undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Mette Berg Clausen, Orlov

Konsulent
Nicolaj With Wittrock Madsen

Konsulent
mobil: 20 29 83 18
Send en e-mail til Nicolaj (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nikoline Dohm lauridsen

Informationsmedarbejder
mobil: 21 26 05 57
Send en e-mail til Nikoline (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Selma Kusturica

Konsulent
mobil: 51 19 94 65
Send en e-mail til Selma (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Strategisk indsats for forskerkarriereveje
 • Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning
 • Forskningsinfrastruktur, ESS og MAX IV, CAROTS    

Susanne Møller

Specialkonsulent
mobil: 21 69 90 97
Send en e-mail til Susanne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Pure forskningsregistrering
 • Overblik over forskning

TechTrans

Bjarke Poulsen

Konsulent
mobil: 21 36 53 22
Send en e-mail til Bjarke (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Lars Nørgaard

Chefkonsulent
mobil: 29 61 13 82

Send en e-mail til Lars (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Niels Henrik Clausen

Konsulent
mobil: 21 39 88 61
Send en e-mail til Niels (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Maj Britt Larsen

Chefkonsulent
mobil: 23 20 63 22
Send en e-mail til Maj Britt (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Videnscenter for Dataanmeldelser

Anisa Shah

Jurist
mobil: 21369523
Send en e-mail til Anisa (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Camilla von Köller

Jurist
mobil: 21 36 78 61
Send en e-mail til Camilla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Jasmin Zeeberg Belhouche

Jurist
mobil: 21 74 82 88

Send en e-mail til Jasmin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Kasper Stampe Wind

Jurist
mobil: 21 57 96 93
Send en e-mail til Kasper (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Leyla Atici

Jurist
Mobil: 21 36 84 13
Send en e-mail til Leyla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Marie Simon Bjørnlund, Orlov

Jurist
Martin Thor Pedersen

Administrativ medarbejder
mobil: 30 48 07 36
Send en e-mail til Martin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Pernille Daksha Villadsen

Jurist
mobil: 21 59 83 60
Send en e-mail til Pernille (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Usman Ahmed

Jurist 
Mobil: 21 51 87 70

Send en e-mail til Usman (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Studentermedhjælper

Freja Manstrup

Studentermedhjælper
mobil: 21 37 29 83
Send en e-mail til Freja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nathalie Guldberg Jensen

Studentermedhjælper
Send en e-mail til Nathalie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Sofie Pohl

Studentermedhjælper
mobil: 21 54 201 75
Send en e-mail til Sofie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Redaktør