Sundhedsforskning & Innovation

Kontaktinformationer på ansatte i enheden Sundhedsforskning & Innovation. Vi vil sikre borgerne gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv, bl.a. ved at skabe kort vej fra forskning til ny og bedre behandling og ny teknologi.

​​​​


Hannah Holm Olsen

Sektionschef
mobil: 41 71 57 59
Send en e-mail til Hannah (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Sekretariat

Dorthe Leander Kristensen

Sekretær
Send en e-mail til Dorthe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Jannie Tørnkvist

Sekretær
Send en e-mail til Jannie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Finansiering og forretningsudvikling

Birgit Marie Nielsen

Specialkonsulent
mobil: 29 39 83 47
Send en e-mail til Birgit (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Charlotte Demuth Von Sydow

Konsulent
mobil: 51 19 92 78
Send en e-mail til Charlotte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Rådgivning om danske og internationale fondsansøgninger
 • Finansieringsstrategi for forskningsgrupper
 • Greater Copenhagen Health Science Partners - GCHSP og CAGs

Gitte Husher-Jensen

Konsulent
mobil: 21 12 64 99
Send en e-mail til Gitte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Grethe Vestergaard Hansen

Specialist
mobil: 91 16 73 22
Send en e-mail til Grethe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Projektregnskaber vedrørende Innovationsfondsprojekter.
 • Support til hospitalerne omkring opstart af nye projekter m v.
 • Udbetalinger, omposteringer mv i forbindelse med modtagelse af penge fra Innovationsfonden.

Jan Dons Bjerre

Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 25 / 61 26 90 31
Send en e-mail til Jan (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Jens Erik Kofod

Specialkonsulent
mobil: 40 17 09 79
Send en e-mail til Jens (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Karin Kindt-Larsen

Chef for Finansiering og Forretningsudvikling 
mobil: 27 14 14 44
Send en e-mail til Karin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forretningsudvikling og finansieringsstrategier - forskning og innovation
 • Regional udviklingsstrategi
 • Koncernstrategiske indsatser - Kommunikation og Branding, sundhedstjenesteforskning, forskning i sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af forskerstøttefunktioner

Morten Peter Jørgensen

Specialkonsulent
mobil: 28 99 47 66
Send en e-mail til Morten (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Udarbejdelse af ansøgninger og administration og indrapportering af økonomi inden for forskellige EU-støtteordninger

Nina Heede Ulrich

Specialkonsulent, Ph.d.
mobil: 21 62 24 79

Send en e-mail til Nina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nini Boutrup Winther

Konsulent
mobil: 20 49 55 37
Send en e-mail til Nini (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Tilde Haar

Konsulent
mobil: 30 66 98 31
Send en e-mail til Tilde (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Rådgivning om danske og internationale fondsansøgninger
 • Finansieringsstrategi for forskningsgrupper
 • Kommunikation, herunder web

Jura og kontrakter

Nye henvendelser/kontrakter/sager til Jura & Kontrakter sendes alle til stb-kontrakter@regionh.dk stb-kontrakter@regionh.dkstb-kontrakter@regionh.dkog du vil modtage et autosvar som bekræftelse på, at vi har modtaget din henvendelse

Deniz Yüksel Pedersen

Jurist
​mobil: 23 74 48 67
Send en e-mail til Deniz (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)  

Arbejdsområde

 • ​Forhan​​dling og udarbejdelse af forskningskontrakter
 • Generel juridisk rådgivning i relation til forskningssamarbejder

Frederikke Bjørumslet Herlev

Jurist
mobil: 20 49 26 86
Send en e-mail til Frederikke (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forhandling og udarbejdelse af forskningskontrakter
 • Generel juridisk rådgivning i relation til forskningssamarbejder

Helene Brønden Andersen

Jurist
mobil: 91 16 68 36

Kristine Nordkvist

Jurist
mobil: 21 60 51 27
Send en e-mail til Kristine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forhandling og udarbejdelse af forskningskontrakter
 • Generel juridisk rådgivning i relation til forskningssamarbejder
 • Jurist i sekretariatet for Videnskabsetisk Komite

Leo Silfen Leth

Jurist

Louise Friis, Orlov

Jurist
Maja Øksnebjerg Oehlenschlæger

Jurist
mobil: 29 37 23 03

Send en e-mail til Maja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nicolai Stagis

Jurist
mobil: 23 28 68 77
Send en e-mail til Nicolai (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forhandling og udarbejdelse af forskningskontrakter
 • Generel juridisk rådgivning i relation til forskningssamarbejder

Nanna Severinsen

Jurist
mobil: 23 74 36 01
Send en e-mail til Nanna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)Send en e-mail til Nanna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ca1c1a9b-5cd2-4e62-9ea9-33a104690c81&r=KursusValg.aspx?id=58239

Oliver Skjold Been

Jurist
mobil: 51 55 88 07
Send en e-mail til Oliver (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forhandling og udarbejdelse af forskningskontrakter
 • Generel juridisk rådgivning i relation til forskningssamarbejder

Pernille Tenggren

Jurist
mobil: 51 60 43 44
Send en e-mail til Pernille (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Therese Bryde Thomsen

Jurist
mobil: 20 59 15 72
Send en e-mail til Therese (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

De videnskabsetiske komitéer

Anne Marquardt

Jurist
mobil: 21 31 13 42
Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Bettina Aabank

Sekretær
telefon: 38 66 53 06 / 30 35 68 19
Send en e-mail til Bettina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Passe telefon og fælles postkasse
 • Skrive afgørelser
 • Sagsbehandle
 • Betjening af komiteer
 • Gebyrer
 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Dorthe Frisvad

Administrativ medarbejder
mobil: 61 63 20 94
Send en e-mail til Dorthe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Jakob Lemming

Jurist
mobil: 61 63 47 88
Send en e-mail til Jakob (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Kirstine Naja West

Jurist
mobil: 21 31 12 74
Send en e-mail til Kirstine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Louise Heaf

telefon: 38 66 55 34
Send en e-mail til Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Lone Gundelach

Chefkonsulent
telefon: 38 66 63 20 / 20 60 60 37
Send en e-mail til Lone (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Jurist i sekretariatet for Videnskabsetisk Komite 
 • Konkret sagsbehandling, vejledning af forskere og komitemøder
 • Diverse tværgående opgaver: Årsberetning, bidrag til vejledninger og eksternt samarbejde

Louise Kobbernagel

Specialkonsulent
telefon: 38 66 63 23 / 61 39 53 13
Send en e-mail til Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Jurist i sekretariatet for Videnskabsetisk Komite 
 • Konkret sagsbehandling, vejledning af forskere og komitemøder.   
 • Diverse tværgående opgaver: Årsberetning, bidrag til vejledninger og eksternt samarbejde.
 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Louise Larsen

Sekretær
telefon: 38 66 63 45 / 61 14 03 42
Send en e-mail til Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Passe telefon og fælles postkasse
 • Skrive afgørelser
 • Sagsbehandle
 • Betjening af komiteer
 • Gebyrer

Margit Bom

Jurist
telefon: 38 66 63 27 / 21 36 41 24
Send en e-mail til Margit (undlad at sende følsomme ogfortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Jurist i sekretariatet for Videnskabsetisk Komite
 • Konkret sagsbehandling, vejledning af forskere og komitemøder
 • Diverse tværgående opgaver: Årsberetning, bidrag til vejledninger og eksternt samarbejde
 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Marie Skovgaard

Administrativ medarbejder
telefon: 38 66 63 24 / 61 62 07 42 
Send en e-mail til Marie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Innovation og ny teknologi

Anders Lundbergh

Chefkonsulent
telefon: 38 66 55 82 / 21 69 90 31
Send en e-mail til Anders (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU
 • Professorater & forskningslektorater
 • Personlig Medicin i Østdanmark

Anders Hoffmeyer Uhre

Konsulent
mobil: 40 25 47 42
Send en e-mail til Anders (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Anja Solak Storgaard

Chefkonsulent
mobil: 26 25 31 61
Send en e-mail til Anja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Én indgang for medico-tech virksomheder
 • Regional udviklingsstrategi
 • Charter for Smart Greater Copenhagen

Kirsten Michelle Danielsen

Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 84 / 51 19 94 67
Send en e-mail til Kirsten (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Innovationsstrategi
 • Understøttelse af innovationsinitiativer på hospitaler og RegH-virksomheder
 • Netværk og processer

Marianne Thye Nielsen

Specialkonsulent
mobil: 23 42 12 63
Send en e-mail til Marianne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Innovationsnetværk
 • Hverdagens Idéer
 • Politisk betjening

Marie Smed

Specialkonsulent
mobil: 29 66 02 15
Send en e-mail til Marie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Rasmus Fält

Konsulent
mobil: 29 77 95 68
Send en e-mail til Rasmus (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Koordinering og projektudvikling i relation til innovation
 • Policyudvikling indenfor medtech-området
 • Kommunikation og web

Forskningsstrategi og -infrastruktur

Anne Kirstine Winding

Konsulent
mobil: 92 43 45 47
Send en e-mail til Anne Kirstine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Personlig Medicin i Østdanmark

Annet Krogsdam Jørgensen

Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 11 / 29 99 79 14​​
Send en e-mail til Annet (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Udvilkling af fælles forskningsstruktur
 • Kommunikation- og andre samarbejdsprojekter
 • Projektplanlægning og koordinering i relation til forskning og innovation

Bette Anthonisen

Chefkonsulent
telefon: 38 66 55 83 / 21 54 66 24
Send en e-mail til Bette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Elisabeth Clare Kristensen

Konsulent
mobil: 29 77 87 90
Send en e-mail til Elisabeth (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Gitte Holstein Larsen

Konsulent
mobil: 21 60 55 87
Send en e-mail til Gitte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forskningsstatistik
 • Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning
 • Forskningsevaluering

Jakob Øster​

Specialkonsulent
mobil: 51 15 77 55
Send en e-mail til Jakob (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • ESS
 • ​MAX IV

Karina Toftgård Lindrup Olesen

Specialkonsulent
mobil: 20 56 12 49
Send en e-mail til Karina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sundhedsdata - Rammebetingelser og koncernfælles strategisk indsats
 • Sundhedsdata - Dagsordensættende indsats

Kristian Krag

Chefkonsulent
mobil: 21 30 88 45
Send en e-mail til Kristian (Undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Mette Berg Clausen

Konsulent
mobil: 24 91 78 25
Send en e-mail til Mette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nicolaj With Wittrock Madsen

Konsulent
mobil: 20 29 83 18
Send en e-mail til Nicolaj (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nikoline Dohm lauridsen

Informationsmedarbejder
mobil: 21 26 05 57
Send en e-mail til Nikoline (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Selma Kusturica

Konsulent
mobil: 51 19 94 65
Send en e-mail til Selma (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Strategisk indsats for forskerkarriereveje
 • Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning
 • Forskningsinfrastruktur, ESS og MAX IV, CAROTS    

Susanne Møller

Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 84 / 21 69 90 97
Send en e-mail til Susanne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Pure forskningsregistrering
 • Overblik over forskning

TechTrans

Bjarke Poulsen

Konsulent
mobil: 21 36 53 22
Send en e-mail til Bjarke (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Lars Nørgaard

Chefkonsulent
mobil: 29 61 13 82

Send en e-mail til Lars (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Niels Henrik Clausen

Konsulent
mobil: 21 39 88 61
Send en e-mail til Niels (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Maj Britt Larsen

Chefkonsulent
mobil: 23 20 63 22
Send en e-mail til Maj Britt (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Videnscenter for Dataanmeldelser

Anisa Shah

Jurist
mobil: 21369523

Send en e-mail til Anisa (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Benedikte Frøstrup Madsen, Orlov

JuristCamilla von Köller

Jurist
mobil: 21 36 78 61
Send en e-mail til Camilla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Jasmin Zeeberg Belhouche

Jurist
mobil: 21 74 82 88

Send en e-mail til Jasmin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Kasper Stampe Wind

Jurist
mobil: 21 57 96 93
Send en e-mail til Kasper (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Leyla Atici

Jurist
Mobil: 21 36 84 13
Send en e-mail til Leyla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Marie Simon Bjørnlund, Orlov

JuristMartin Thor Pedersen

Administrativ medarbejder
mobil: 21 51 52 48
Send en e-mail til Martin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Pernille Daksha Villadsen

Jurist
mobil: 21 59 83 60
Send en e-mail til Pernille (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Usman Ahmed 

Jurist 
Mobil: 21 51 87 70

Send en e-mail til Usman (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Studentermedhjælper

Freja Manstrup

mobil: 21 37 29 83
Send en e-mail til Freja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Mathilde Kremmer Broberg

mobil: 24 91 67 22
Send en e-mail til Mathilde (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Nathalie Guldberg Jensen

Send en e-mail til Nathalie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Sofie Pohl

mobil: 21 37 26 58
Send en e-mail til Sofie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Redaktør