​​​​​​

Sundhedsforskning & Innovation

Kontaktinformationer på ansatte i enheden Sundhedsforskning & Innovation. Vi vil sikre borgerne gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv, bl.a. ved at skabe kort vej fra forskning til ny og bedre behandling og ny teknologi.

Karin Kindt-Larsen

Konstitueret enhedschef
mobil: 27 14 14 44
Send en e-mail til Karin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Anders Lundbergh

Konstitueret leder af forsknings​teamet
mobil: 21 69 90 31
Send en a-mail til Anders (undlad at sende følsomme eller fortrolige oplysninger)

Birgit Marie Nielsen

Chefkonsulent​
mobil: 29 39 83 47
Send en e-mail til Birgit (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Sekretariat

Dorthe Leander Kristensen

Sekretær
mobil: 51 97 67 36
Send en e-mail til Dorthe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Jannie Tørnkvist

Sekretær
mobil: 51 97 72 86
Send en e-mail til Jannie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Finansiering og forretningsudvikling

Camilla Krogh Christensen

Specialkonsulent
mobil: 20 15 44 69
Send en e-mail til Camilla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Charlotte Demuth Von Sydow

Chefkonsulent
mobil: 51 19 92 78
Send en e-mail til Charlotte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Rådgivning om danske og internationale fondsansøgninger
 • Finansieringsstrategi for forskningsgrupper
 • Greater Copenhagen Health Science Partners - GCHSP og CAGs

Chen Chou Hellfach Hansen

Konsulent
mobil: 24 60 98 29
Send en e-mail til Chen (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Grethe Vestergaard Hansen

Specialist
mobil: 91 16 73 22
Send en e-mail til Grethe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Projektregnskaber vedrørende Innovationsfondsprojekter.
 • Support til hospitalerne omkring opstart af nye projekter m v.
 • Udbetalinger, omposteringer mv i forbindelse med modtagelse af penge fra Innovationsfonden

Jan Dons Bjerre, Orlov

Specialkonsulent


 

Jens Erik Kofod

Specialkonsulent
mobil: 40 17 09 79
Send en e-mail til Jens (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative) for Region H
 • Ansvarlig for danske og internationale excellence- og talentprogrammer

Morten Peter Jørgensen

Specialkonsulent
mobil: 28 99 47 66
Send en e-mail til Morten (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Udarbejdelse af ansøgninger og administration og indrapportering af økonomi inden for forskellige EU-støtteordninger

Nina Heede Ulrich

Specialkonsulent, Ph.d.
mobil: 21 62 24 79
Send en e-mail til Nina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Nini Boutrup Winther

Konsulent
mobil: 20 49 55 37
Send en e-mail til Nini (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Rune Skou Larsen

Økonom
mobil: 29 61 73 84
Send en e-mail til Rune (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Tilde Haar

Konsulent
mobil: 30 66 98 31
Send en e-mail til Tilde (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Rådgivning om danske og internationale fondsansøgninger
 • Finansieringsstrategi for forskningsgrupper
 • Kommunikation, herunder web

Jura og kontrakter

Nye henvendelser/kontrakter/sager til Jura & Kontrakter sendes alle til stb-kontrakter@regionh.dk stb-kontrakter@regionh.dkstb-kontrakter@regionh.dkog du vil modtage et autosvar som bekræftelse på, at vi har modtaget din henvendelse

Anna Aagaard Saks

Jurist
mobil: 21 38 59 35
Send en e-mail til Anna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Ann Louise Bundgaard Hansen

Specialkonsulent
mobil: 29 28 79 11
Send en e-mail til Ann Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Deniz Yüksel Pedersen

Chefkonsulent
​mobil: 23 74 48 67
Send en e-mail til Deniz (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)  

Arbejdsområde

 • ​Forhan​​dling og udarbejdelse af forskningskontrakter
 • Generel juridisk rådgivning i relation til forskningssamarbejder

​ Freeda von Magius

Jurist
mobil: 20 52 29 75
Send en e-mail til Freeda (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Hussain Raja Abdullah

Leo Silfen Leth

Jurist
mobil: 20 23 02 97
Send en e-mail til Leo (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Nanna Severinsen

Jurist
mobil: 23 74 36 01
Send en e-mail til Nanna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)Send en e-mail til Nanna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Norrina Mobarez

Konsulent
mobil: 29 37 23 03​
Send en mail til Norrina (undlad at sende følsomme eller fortrolige oplysninger)

 

Pernille Tenggren, orlov

Jurist


 
 

Tamana Mobarez

Jurist
mobil: 21 38 54 79
Send en e-mail til Tamana (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Therese Bryde Thomsen

Jurist
mobil: 20 59 15 72
Send en e-mail til Therese (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

De videnskabsetiske komitéer

Ahalja Rajendram-Thomsen

Konsulent
mobil: 21 64 76 24
Send en e-mail til Ahalja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Alberte Roager

Jurist
mobil: 24 97 97 09
Send en e-mail til Alberte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Anne Marquardt

Jurist
mobil: 21 31 13 42
Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger) 


Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Bettina Aabank

Sekretær
mobil: 30 35 68 19
Send en e-mail til Bettina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Passe telefon og fælles postkasse
 • Skrive afgørelser
 • Sagsbehandle
 • Betjening af komiteer
 • Gebyrer
 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

​Dorthe Frisvad

Administrativ medarbejder
mobil: 61 63 20 94
Send en e-mail til Dorthe (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Jakob Lemming

Jurist
mobil: 61 63 47 88
Send en e-mail til Jakob (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Kirstine Naja West

Jurist
mobil: 21 31 12 74
Send en e-mail til Kirstine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Kristel Louise Heaf

Jurist
Send en e-mail til Kristel Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
Louise Larsen

Sekretær
mobil: 61 14 03 42
Send en e-mail til Louise (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Passe telefon og fælles postkasse
 • Skrive afgørelser
 • Sagsbehandle
 • Betjening af komiteer
 • Gebyrer

Margit Bom

Jurist
mobil: 21 36 41 24
Send en e-mail til Margit (undlad at sende følsomme ogfortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Jurist i sekretariatet for Videnskabsetisk Komite
 • Konkret sagsbehandling, vejledning af forskere og komitemøder
 • Diverse tværgående opgaver: Årsberetning, bidrag til vejledninger og eksternt samarbejde
 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Marie Skovgaard

Administrativ medarbejder
mobil: 61 62 07 42 
Send en e-mail til Marie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sagsbehandling af ansøgninger om videregivelse af patientjournaloplysninger uden samtykke til forskning/statistik

Michael Harbo Paulsen

Chefkonsulent
mobil: 21 18 47 80
Send en e-mail til Michael (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Innovation og ny teknologi

Anders Hoffmeyer Uhre

Konsulent
mobil: 22 16 92 12
Send en e-mail til Anders (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Anja Solak Storgaard

Chefkonsulent
mobil: 26 25 31 61
Send en e-mail til Anja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Én indgang for medico-tech virksomheder
 • Regional udviklingsstrategi
 • Charter for Smart Greater Copenhagen

Kirsten Michelle Danielsen

Chefkonsulent
mobil: 51 19 94 67
Send en e-mail til Kirsten (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Innovationsstrategi
 • Understøttelse af innovationsinitiativer på hospitaler og RegH-virksomheder
 • Netværk og processer

Marie Smed

Specialkonsulent
mobil: 40 88 48 47
Send en e-mail til Marie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Nina Anker Nissen, orlov

Chefkonsulent
Rasmus Fält, orlov

Konsulent 

Regitze Pals

Konsulent
mobil: 29 27 63 86
Send en e-mail til Regitze (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Forskningsstrategi og -infrastruktur

Anne Kirstine Winding

Konsulent
mobil: 92 43 45 47
Send en e-mail til Anne Kirstine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Personlig Medicin i Østdanmark

Annet Krogsdam Jørgensen

Kommunikationsansvarlig
mobil: 29 99 79 14​​
Send en e-mail til Annet (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Kommunikationsvarlig for SFI
 • Webredaktør regionh.dk/FI
 • Projektplanlægning og koordinering i relation til samarbejdesprojekter med eksterne organisationer og virksomheder

Bette Anthonisen

Chefkonsulent
mobil: 21 54 66 24
Send en e-mail til Bette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Elisabeth Clare Kristensen

Konsulent
mobil: 29 77 87 90
Send en e-mail til Elisabeth (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Gitte Holstein Larsen

Konsulent
mobil: 21 60 55 87
Send en e-mail til Gitte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Forskningsstatistik
 • Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning
 • Forskningsevaluering

Jakob Øster​

Specialkonsulent
mobil: 51 15 77 55
Send en e-mail til Jakob (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • ESS
 • ​MAX IV

Karina Toftgård Lindrup Olesen

Chefkonsulent
mobil: 20 56 12 49
Send en e-mail til Karina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Sundhedsdata - Rammebetingelser og koncernfælles strategisk indsats
 • Sundhedsdata - Dagsordensættende indsats

Kristian Krag

Chefkonsulent
mobil: 21 30 88 45
Send en e-mail til Kristian (Undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Lejla Vugdalic

Konsulent
mobil: 51 62 41 85
Send en e-mail til Lejla (Undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Mette Berg Clausen, Orlov

Konsulent 

Nicolaj With Wittrock Madsen

Konsulent
mobil: 20 29 83 18
Send en e-mail til Nicolaj (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


 

Susanne Møller

Specialkonsulent
mobil: 21 69 90 97
Send en e-mail til Susanne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Pure forskningsregistrering
 • Overblik over forskning

TechTrans

Bjarke Poulsen

Konsulent
mobil: 21 36 53 22
Send en e-mail til Bjarke (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Lars Nørgaard

Chefkonsulent
mobil: 29 61 13 82
Send en e-mail til Lars (undlad at sende følsomme eller fortrolige oplysninger)


Niels Henrik Clausen

Konsulent
mobil: 21 39 88 61
Send en e-mail til Niels (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Maj Britt Larsen

Chefkonsulent
mobil: 23 20 63 22
Send en e-mail til Maj Britt (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Videnscenter for Dataanmeldelser

Anisa Shah

Jurist
mobil: 21369523
Send en e-mail til Anisa (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Camilla von Köller

Jurist
mobil: 21 36 78 61
Send en e-mail til Camilla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

 

Jasmin Zeeberg Belhouche

Jurist
mobil: 21 74 82 88
Send en e-mail til Jasmin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
​​​​

Kasper Stampe Wind

Jurist
mobil: 21 57 96 93
Send en e-mail til Kasper (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Leyla Atici​

​Jurist
Mobil: 21 36 84 13
Send en e-mail til Leyla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Marie Simon Bjørnlund

Jurist
mobil: 21 58 58 46
Send en e-mail til Marie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger

Martin Thor Pedersen

Administrativ medarbejder
mobil: 30 48 07 36
Send en e-mail til Martin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Pernille Daksha Villadsen

Jurist
mobil: 21 59 83 60
Send en e-mail til Pernille (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Usman Ahmed

Jurist 
Mobil: 21 51 87 70
Send en e-mail til Usman (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Studentermedhjælper

Freja Manstrup

Studentermedhjælper
mobil: 21 37 29 83
Send en e-mail til Freja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • ​Webredaktør regionh.dk/FI
 • Kommunikation
 • VEK-afgørelser​

Nathalie Guldberg Jensen

Studentermedhjælper
Send en e-mail til Nathalie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


 
Sofie Pohl

Studentermedhjælper
mobil: 21 54 20 75
Send en e-mail til Sofie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Arbejdsområde

 • Webredaktør regionh.dk/FI
 • Kommunikation
 • VEK-afgørelser​

Redaktør