Hospitalsplanlægning

Se kontaktinformationen Hospitalsplanlægning

Enheden ledes af enhedschef Charlotte Hosbond.

Enhed for hospitalsplanlægning varetager planlægnings- og udviklingsopgaver i forhold til regionens hospitaler. En hovedopgave er at understøtte implementeringen af Hospitalsplan 2020.

Enheden varetager bl.a. sekretariatsbetjeningen af Psykiatriudvalget og Udvalget for sammenhængende patientforløb.  

Charlotte Hosbond

Enhedschef for Hospitalsplanlægning
tlf. 38 66 63 57
Email: charlotte.hosbond.01@regionh.dk Redaktør