Kvalitet og Patientsikkerhed

Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed har fokus på kvalitetsudvikling i og af sundhedsvæsenet.

 

Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed har fokus på kvalitetsudvikling i og af sundhedsvæsenet i bred forstand gennem fokus på patientsikkerhed, patientinddragelse, udvikling af organiseringen, klinisk kvalitet, utilsigtede hændelser, medicinområdet og specifikke kvalitetsindsatser.
En hovedopgave er således at facilitere arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i regionen og skabe beslutningsgrundlag på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet til gavn for det samlede sundhedsvæsen.

Opgaver

Høj kvalitet, sikker patientbehandling og relevant standardisering på tværs af hospitaler er målsætningen i enhedens arbejde. Enhedens opgaveportefølje er centreret om regional udvikling og koordinering af en bred vifte af opgaver omkring kvalitetsudvikling-, overvågning og patientsikkerhed, bl.a.:

 • Det nationale Kvalitetsprogram og herunder nationale Lærings- og Kvalitetsteams
 • Håndtering af utilsigtede hændelser i primær og sekundær sektor
 • Sundhedsplatformen
 • Kliniske databaser
 • Medicinområdet
 • Regionale og tværregionale vejledninger
 • Medvirken i en række regionale uddannelsestiltag
 • Risikobaserede tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Tværregionalt samarbejde

Til samarbejdspartnerne for Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Center for Sundhed

Ledelse og organisation i Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Center for Sundhed

Som meddelt i flere sammenhænge holder enhedschef Annemarie Hellebek orlov til og med udgangen af april 2018.

Vi har besluttet, at der ikke ansættes vikar/konstitueres i perioden. I stedet er der etableret en koordinationsgruppe bestående af:

 • Dorte Bagger, chefkonsulent
 • Ina Rønberg, chefkonsulent
 • Helle Søgaard Frappert, chefkonsulent
 • Inger Margrete Siemsen, IMS, chefkonsulent
 • Julie Winthereik, specialkonsulent
 • Bo Hempel Sparsø, overlæge, personaleledelse/-ansvar

Ledelse


Annemarie Hellebek
Enhedschef
38 66 50 60
annemarie.hellebek@regionh.dk 

Medarbejdere

Enhedens medarbejdere har en blandet uddannelsesmæssig baggrund, der understøtter helhedssyn og en tværfaglig opgaveløsning i arbejdsfællesskaber/teams. Ca. halvdelen af medarbejderne har en sundhedsfaglig baggrund foruden andre akademiske kompetencer.

Anja Vibe
Specialkonsulent
38 66 60 61
anja.vibe@regionh.dk
Ann Lyngberg
Overlæge
38 66 60 48
ann.lyngberg@regionh.dk
Ann Lyngberg.jpg
Bo Hempel Sparsø
Overlæge
38 66 60 79
bo.hempel.sparsoe@regionh.dk
Charlotte Pedersen
Konsulent
38 66 60 56
charlotte.pedersen.09@regionh.dk  
Charlotte Pedersen.jpg
Dorte Bagger
Chefkonsulent
38 66 60 65/20 91 38 20
dorte.bagger@regionh.dk
DB.jpg
Dorte Lerche
Systemspecialist
38 66 60 67
dorte.lerche@regionh.dk
Elisabeth Dehn
Seniorkonsulent
38 66 60 51
elisabeth.dehn@regionh.dk  
75C7B330-BC19-4FEA-B24E-DF9048289AA1.jpeg
Freja Ejlebæk Ebbestad
Studentermedhjælper
38 66 60 62
freja.ebbestad@regionh.dk
Gülcan Ceran
Studentermedhjælper
21 47 27 22
guelcan.ceran@regionh.dk
DB4BD7AE-F866-4BE7-85E1-C9522BF0DDCA.jpeg
Hanne Lageri Thomsen
Specialist
38 66 60 68
hlt@regionh.dk
Hanne Lageri Thomsen.jpg
Helle Boelsmand Bak
Chefkonsulent
38 66 60 59
helle.bak@regionh.dk
Helle Søgaard Frappart
Chefkonsulent
38 66 60 53/20 36 33 74
helle.soegaard.frappart@regionh.dk
Ina Rønberg
Chefkonsulent
38 66 60 72/23 26 03 76
ina.roenberg@regionh.dk
Inger M. D. Siemsen
Chefkonsulent
38 66 60 73/61 24 27 37
is@regionh.dk
Inger Margrete Dyrholm Siemsen (3).jpg
Jacob Nielsen
Overlæge, risikomanager
38 66 60 52
jacob.nielsen@regionh.dk
Josefine Nielsen
Konsulent
38 66 53 69
josefine.nielsen@regionh.dk
Julie Winthereik
Specialkonsulent
38 66 60 22
julie.winthereik@regionh.dk
Julie Winthereik.jpg
Line Clausen
Studentermedhjælper
38 66 60 62
line.clausen.02@regionh.dk
Liv Askaa
Farmaceut
38 66 53 18
liv.askaa@regionh.dk

Lone Mejner Blauenfeldt
Chefsekretær
38 66 60 60
lone.mejner.blauenfeldt@regionh.dk
Mette Kaae Hjortshøj
Specialkonsulent
38 66 60 74
mette.hjortshoej.01@regionh.dk
Mette Hjortshøj.jpg
Perle Darsø
Afdelingslæge
38 66 53 67
perle.darsoe.01@regionh.dk
Perle Darsø.jpg
Pernille Binder
Sundhedsfaglig konsulent
38 66 60 86
pernille.binder@regionh.dk
Sara Haurum Rasmussen
Konsulent
38 66 60 71
sara.haurum.rasmussen.01@regionh.dk
Sara Haurum.jpg
Suzanne Trolle
Specialkonsulent
38 66 60 58/20 57 92 17
suzanne.trolle@regionh.dk
Suzanne Trolle.jpg

Redaktør