Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen (DNS)

Se kontaktinformationen for Det Nære Sundhedsvæsen.

Enheden ledes af enhedschef Jean Hald Jensen og enhedschef Jesper Lihn

Enhedens fokus er på udvikling af det nære sundhedsvæsen. Enheden arbejder på at sikre borgerne god behandling af høj kvalitet og sammenhængende forløb på tværs af region, kommuner og praksissektor på både sundhedsområdet og det sociale område. Opgaverne løftes og koordineres i tæt samarbejde med kommuner, hospitaler, almen praksis og øvrige praksisydere.

I enheden indgår praksisplanlægning, udvikling og drift af sundhedsaftaler med kommunerne, tværsektoriel elektronisk kommunikation, indsatser for den ældre medicinske patient, aktiv patientstøtte, kronisk sygdom, forløbsprogrammer, screeningsprogrammer, forebyggelse, datakonsulentordningen, telemedicinsk videncenter mv.

Jean Hald Jensen

Enhedschef for Det Nære Sundhedsvæsen
tlf. 38 66 61 01
Email: jean.hald.jensen@regionh.dk

Jesper Lihn

Enhedschef for Det Nære Sundhedsvæsen
Tlf.: 38 66 52 22
Email:


 


 
Redaktør