​​​​

Telemedicinsk Videncenter

​Telemedicinsk Videncenters funktioner og kontaktinformation

Telemedicinsk Videncenter arbejder for at fremme anvendelsen af telemedicin og skabe fokus på telemedicin i Region Hovedstaden.

Målsætningen er forankret i følgende områder:
  • Videndeler
  • Understøtter initiativer
  • Samarbejder på tværs
  • Bidrager til forskning og innovation
  • Inddrager patientens perspektiv
  • Synliggør telemedicin.

Telemedicinsk Videncenter er organisatorisk placeret i Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen – Center for sundhed

Medarbejdere i Telemedicinsk Videncenter

Judith Lørup Rindum
Faglig Leder 
Telefon: 30 35 82 07
Skriv til Judith Lørup Rindum

Allan Green
Chefkonsulent
Telefon: 25 88 48 47
Skriv til Allan Green

Annette Lyneborg Nielsen
Chefkonsulent
Telefon: 26 73 89 80
Skriv til Annette Lyneborg Nielsen

Jan Lindblom 
Specialkonsulent
Telefon: 29 66 49 90
Skriv til Jan Lindblom

Redaktør