Mandat ambition og metode

​Center for Ejendomme (CEJ) understøtter regionens målsætning om høj faglig kvalitet, grøn drift og udvikling samt et sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Vejen mod opnåelse af disse mål har vi formuleret i vores mandat, ambition og metode.

CEJ Mandat

"CEJ skaber, driver og optimerer Region Hovedstadens hospitaler og virksomheders fysiske rammer samt relaterede ejendomsservices".

CEJ Ambition 

"CEJ supporterer hospitalernes og virksomhedernes drift ud fra et samlet strategisk, bæredygtigt og rentabelt perspektiv. Vi vil ikke bare være den tvungne leverandør, men også den foretrukne samarbejdspartner".

CEJ Metode

"CEJ skal være proaktive i sit virke, have stort indblik i vores kunders behov og sikre det gode partnerskab med vores interne og eksterne samarbejdspartnere".

Redaktør