Byg og Renovering

​Enhed for Byg og Renovering rådgiver om, udarbejder forslag til og gennemfører ombygninger, nybyggerier og andre byggesager på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre.

Arbejdsområder i Byg og Renovering

Byg og Renovering samler erfaring med sygehus- og psykiatribyggeri og udvikler nye standarder for regionens byggerier med henblik på at sikre gode fysiske rammer for ansatte og patienter til den bedste pris.

I Byg og Renovering varetages hele byggeprocessen fra den indledende idéfase til efter indflytning med en professionel og helhedstænkende tilgang og i samskabelse med hospitaler og virksomheder.

Byg og Renovering arbejder tilsvarende med etablering af masterplansværktøjer på tværs af matrikler og hospitaler med henblik på en proaktiv planlægning på tværs af ejendomsporteføljen.

Udsnit af de områder som varetages af enheden Byg og Renovering

  • Rådgivning, planlægning og gennemførelse af byggerier, herunder commissioning (planlægning til idriftsætning), aflevering, 1-års gennemgang og 5-års gennemgang.
  • Udvikling af modeller og metoder til sundt, effektivt og grønt byggeri.
  • Indkøbsstrategi og indkøbsrådgivning for indkøb af rådgivning, udførelse og materialer i byggesager samt inventar (i samarbejde med Center for Økonomi)
  • Økonomi- og risikostyring af byggeprojekter (i samarbejde med Center for Økonomi)
  • Master planning og Space planning
  • Standarder for tegnings- og datastrukturer, herunder fælles tegningsprogrammer, fælles arkivløsninger, fælles projektweb, fælles standarder 
Redaktør