Organisationsdiagram for CEJ

​Center for Ejendomme (CEJ) består af en direktion og seks enheder, som samlet dækker arbejdsområder inden for bygningsdrift og vedligehold.

Redaktør