Organisationsdiagram for Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme (CEJ) består af en direktion og seks enheder, som samlet dækker arbejdsområder inden for bygningsdrift og vedligehold.

Illustration: Organisationsdiagram for Center for Ejendomme med angivelse af direktionen og de seks enheder med tilhørende sekti

Illustration: Organisationsdiagram for Center for Ejendomme med angivelse af direktionen og de seks enheder med tilhørende sektioner. Klik på billedet for stor visning.

Direktion og enheder i Center for Ejendomme

 

Redaktør