Organisationsdiagram for Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme (CEJ) består af en direktion og syv enheder, som samlet dækker arbejdsområder inden for bygningsdrift og vedligehold.

Organisationsdiagram for Center for Ejendomme pr. 1. juni 2021

PDF'en viser organisationsdiagram for Center for Ejendomme med angivelse af direktionen og de syv enheder med tilhørende programmer og sektioner. 


Beskrivelse af organisationsdiagrammet

Direktion

 • Mogens Kornbo, direktør
 • Michael Langgaard Nielsen, vicedirektør
 • Ole Kristian Bottheim, vicedirektør
 • Thomas Mark Bøgeskov, vicedirektør (konstitueret)

Stab og Strategi

 • Janne Wesch Lorentzen, enhedschef

Økonomi og Ejendomsadministration

 • Niels Abitz, økonomichef

CEJ Jura

 • Jakob Thor Christensen, Chefjurist

Ejendomsstrategi

 • Søren Henrik Helsted, Strategichef

Generalplanlægning 

 • Christoffer Kyst, Sektionschef
 • Jens Kjærsgaard, Sektionschef

Idriftssættelse

 • Helle Eiberg Thorup, programchef

Renoveringsplanen

 • Britt Skovdal Rasmusen, programchef

Energi og Miljø

 • Heine Knudsen, enhedschef
  • Energiprogram
  • Affaldsressourcer
  • Spildevandsprojekt

Større Byggerier

 • Projekt BørneRiget: Michael Hyllegaard, senior projekchef
 • Projekt Nyt Hospital Bispebjerg: Lene Stevnhoved, projektchef
 • Projekt Nyt Hospital Nordsjælland: Sune From
 • Projekt Nordfløjen 2: Mie A. A. Andersen, projektchef
 • Projekt Nyt Hospital Hvidovre: Peter Michael Pedersen, projektchef
 • Projekt BUC: Mie A. A. Andersen, projektchef

Byg og Renovering

 • Jacob Ulrik Sachse, enhedschef
  • Byggesektion 1 (Rigshospitalet, Apoteket, Kristineberg, PC Glostrup, BUC Glostrup, PCK Rigshospitalet):
   David Holkmann Olsen, byggechef
  • Byggesektion 2 (Herlev og Gentofte Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Steno, PC Stolpegård, PCK Gentofte, PCK Bispebjerg, BUC Bispebjerg):
   Louise B. Marqvertsen, byggechef
  • Byggesektion 3 (Amager og Hvidovre Hospital, PC Amager, PC Sct. Hans, PC Ballerup, Akutberedskabet):
   Jens Wagner Thomsen, byggechef
  • Byggesektion 4 (Nordsjællands Hospital, Regionsgården, Borgervænget, Den Sociale Virksomhed, PC Nordsjælland, BUC Hillerød):
   Per Kampler, byggechef
  • Byggesektion 5 (tværgående):
   Hans Blinkilde
  • Byggesektion 6 (Bornholms Hospital):
   Carsten Overgaard
  • Byggeprojektudvikling: Julie Pihl Dalbøl
  • Bygningsdata: Kenneth Fredebo Wilken
  • Jura/økonomi og rapportering

Drift og Teknik

 • Torben Jarlholm-Jensen, enhedschef (konstitueret)
  • Drift og Teknik 1 (Rigshospitalet, Apoteket, Kristineberg, PC Glostrup, BUC Glostrup, PCK Rigshospitalet):
   John Mikkelsen, driftschef
  • Drift og Teknik 2 (Herlev og Gentofte Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Steno, PC Stolpegård, PCK Gentofte, PCK Bispebjerg, BUC Bispebjerg):
   Karina Carstensen, driftschef
  • Drift og Teknik 3 (Amager og Hvidovre Hospital, PC Amager, PC Sct. Hans, PC Ballerup, Akutberedskabet):
   Henrik Skjøt, driftschef
  • Drift og Teknik 4 (Nordsjællands Hospital, Regionsgården, Borgervænget, Den Sociale Virksomhed, PC Nordsjælland, BUC Hillerød):
   Søren Andersen, driftschef
  • Drift og Teknik 5 (Tværgående):
   Tom V. Kristiansen, driftschef
  • Drift og Teknik 6 (Bornholms Hospital):
   Carsten Overgaard, driftschef
  • Drifts Support: Tina Staal, sektionschef

Logistik og Forsyning

 • Enhedschef - vakant
  • Regionslager: Susanne Adrian 
  • Regional serviceordning: Vakant
  • Genbrug og Donation

Direktion og enheder i Center for Ejendomme

 

Redaktør