Organisationsdiagram for Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme (CEJ) består af en direktion og syv enheder, som samlet dækker arbejdsområder inden for bygningsdrift og vedligehold.

Organisationsdiagram for Center for Ejendomme pr. 1. februar 2020

PDF'en viser organisationsdiagram for Center for Ejendomme med angivelse af direktionen og de syv enheder med tilhørende sektioner. Se en detaljeret beskrivelse i afsnittet herunder.


Detaljeret beskrivelse af organisationsdiagrammet

 • Direktion:
  Mogens Kornbo, direktør
  Søren Henrik Helsted, vicedirektør
  Martin Vestergaard, vicedirektør
  Michael Langgaard Nielsen, vicedirektør (konstitueret)
  • Stab: Janne Wesch Lorentzen, enhedschef
  • Energi og Miljø: Heine Knudsen, enhedschef
  • Større Byggerier: Vakant
  • Byg og Renovering: Vakant
   • Tværgående sektioner:
    • Økonomi og Risiko: Louise Larsø, chefkonsulent
    • Jura: Marianne Kaae Nielsen, chefkonsulent
    • Arealplanlægning: Anders Broieu Danø, planlægningschef
    • Projekt Support: Sara Pezzolato Ipsen, sektionschef
   • Byggesektioner og projekter:
    • Byggesektion 1 (Rigshospitalet): David Holkmann Olsen, byggechef
    • Byggesektion 2 (Nordsjælland, Koncerncentre, Den Sociale Virksomhed, Akutberedskabet): Per Kampler, byggechef
    • Byggesektion 3 (Amager og Hvidovre, Nyt Hospital Hvidovre): Malene N. Kristensen, byggechef
    • Byggesektion 4 (Herlev og Gentofte, RH Apotek, RH Psykiatri): Ionee Skovgård Hoaran, byggechef
    • Projekt 1 (BørneRiget): Vakant
    • Projekt 2 (Bispebjerg og Frederiksberg, Nyt Hospital Bispebjerg): Lene Stevnshoved, projektchef
    • Projekt 3 (Nordfløjen II): Mie A.A. Andersen, projektchef
    • Eksekvering af renoveringsplanen: Hans Blinkilde, projektchef
  • Drift og Teknik: Torben Jarlholm-Jensen, enhedschef (konstitueret)
   • Tværgående sektion:
    • Drifts Support (parkering, kemirådgivning, arbejdstilsyn, vagtplanlægning): Tina Staal, sektionschef
   • Driftsområder:
    • Drift og Teknik 1 (Rigshospitalet): John Mikkelsen, driftschef
    • Drift og Teknik 2 (Herlev og Gentofte, Bispebjerg og Frederiksberg): Torben Jarlholm-Jensen, driftschef
    • Drift og Teknik 3 (Amager og Hvidovre): Henrik Skjøt, driftschef
    • Drift og Teknik 4 (Nordsjælland): Søren Andersen, driftschef
    • Drift og Teknik 5 (Tværgående): Tom V. Kristiansen, driftschef
    • Drift og Teknik 6 (Bornholm): Carsten Overgaard, driftschef
  • Systemer og Processer: Vibeke Prahl, enhedschef
   • Tegnesektion: Kennet Fredebo Wilken, konstitueret
   • Renoveringsplanen: Britt Skovdal Rasmussen, programchef
  • Logistik og Forsyning: Thomas Mark Bøgeskov, enhedschef
   • Regionslager: Susanne Adrian, lagerchef
   • Regional Serviceordning: Pia Susanne Nordblom, sektionschef
   • Genbrug og Donation: Julie Pihl Dalbøl, teamleder

Direktion og enheder i Center for Ejendomme

 

Redaktør