Energi og Miljø

​Energi og Miljø, i Center for Ejendomme, bidrager til at opfylde Region Hovedstadens målsætning om at være en grøn og innovativ metropol.

​Arbejdsområder i Energi og Miljø

I Energi og Miljø er vi ansvarlige for energi- og miljøområdet for regionens hospitaler, virksomheder og centre, og analyserer, initierer og driver energirenoveringsprojekter, hvor det giver mening.

Vi bruger professionelle værktøjer til at overvåge og styre energiforbruget i nutid, og tilrettelægger regionens energiindkøbsstrategi med vores interne samarbejdspartnere. Vi driver egne optimeringsprojekter, og yde energi- og miljørådgivning i forhold til om- og nybygninger samt varetage rådgivningsopgaver i forhold til fysisk arbejdsmiljø på vores kunders matrikler.

Udsnit af de områder som varetages af Energi og Miljø

  • Styring og overvågning af energiforbrug
  • Strategi for indkøb af energi (supporteret af indkøb)
  • ESCO-strategi og implementering (supporteret af Center for Regional Udvikling)
  • Egne energioptimeringsprojekter
  • Indkøbsstrategi FM (supporteret af indkøb)
  • Koordinering med Plan og Byg
  • Økonomiopfølgning (supporteret af Center for Økonomi)
  • Grønne regnskaber
  • Affald og Miljø
  • Arbejdsmiljø (fysisk)

Redaktør