Økonomi og Ejendomsadministration

Enheden er CEJs omdrejningspunkt, når det gælder økonomistyring af aktiviteter og projekter knyttet til drift, vedligehold og renovering af regionens ejendomme.

Enheden ​Økonomi og Ejendomsadministration har til formål at styrke Center for Ejendommes økonomistyring. 

Dette sker blandt andet ved at videreudvikle økonomidiscipliner, herunder prognoser og periodisering af aktiviteter og projekter knyttet til drift, vedligehold og renovering af Region Hovedstadens ejendomme. En stor del af enhedens fokus er dermed rettet mod den løbende økonomiopfølgning og samarbejde på tværs af enheder.

Vi varetager og koordinerer ledelsesinformation til Center for Ejendommes direktion, enhedschefer, det politiske niveau samt øvrige interessenter.

Ansvar i forhold til budgettet

Enheden har ansvaret for, samt en koordinerende rolle, i forhold til indmelding til den regionale budgetproces samt udmøntning af politisk vedtaget budget internt i Center for Ejendomme. 

Aktiviteterne spænder over kvalificering af politisk fremsatte budgetforslag til at implementere nye budgetter samt at følge op på politisk vedtagne budgetinitiativer. 

Ejendomsadministration og udviklingsprojekter

I enheden er vi også ansvarlige for administration af ejendomme i Region Hovedstaden, herunder opkrævning af ejendomsskatter, oprettelse af lejeaftaler, udlejeopkrævninger, udleje af ejendomme og tjenesteboliger, betaling af husleje og andet.  

Endelig koordinerer og deltager vi i udviklingsprojekter på tværs af regionen og internt i Center for Ejendomme med henblik på fortsat at udvikle økonomistyringen i Center for Ejendomme. 

Redaktør