Stab og Strategi

​​Stab og Strategi i Center for Ejendomme (CEJ), yder support på både strategisk og operationelt niveau, og er med til at sikre at CEJ er en stærk og værdsat samarbejdspartner.

Udsnit af de områder som varetages af Stab og Strategi

Vi understøtter hele organisationen på tværs, ved at rådgive de enkelte enheder indenfor personaleadministration, uddannelse m.v.

  • Administration, herunder div. opgaver i løn- og ferieafregningssystemer, betjening af MED-udvalg samt sekretariatsbetjening for div. mødefora.
  • Kommunikationsopgaver på strategisk og operationelt niveau, herunder drift og udvikling af intra- og internet, udarbejdelse af præsentationsmaterialer om Center for Ejendomme, medarbejderbranding m.v.
  • Organisationsudvikling, herunder planlægge og drive organisationens møder i tværgående fora.
  • Jura og indkøb ifm. køb, salg og leje af ejendomme.
  • Sikre gennemgang og kommentering af div. dagsordener forud for møder.
  • Understøtte og facilitere udvikling af tværgående arbejdsgange og forretningsprocesser internt i Center for Ejendomme og på tværs i regionen.
  • Supportfunktion for Center for Ejendommes seks enheder.
Redaktør