Systemer og Processer

​I Systemer og Processer arbejder vi med tværgående analyser og udviklingsprojekter.

​Arbejdsområder i Systemer og Processer

Systemer og Processer understøtter implementeringen af CEJs strategi på tværs af organisationen og vi medvirker til at CEJs arbejdsgange implementeres i hele organisationen.

Realisering af CEJs strategi betyder, at hele CEJ skal arbejde med at optimere arbejdsgange og kundeoplevelser. Dette kræver samarbejde om udviklingsprojekter og vi arbejder for at medarbejdere medvirker til og efteruddannes i CEJs nye systemer og arbejdsprocesser i det omfang, det er relevant.

Systemer og Processer medvirker derudover til at Center for ejendomme, som en af landets største bygge- og driftsherreorganisationer sætter præg på udviklingen af FM-området, og indgår i konstruktive samspil med kollegaer og samarbejdspartnere i branchen. Derfor vil vi medvirke til at CEJ indgå i udviklings- og forskningsprojekter til gavn for regionens patienter og medarbejdere.  Vi ønsker på sigt at arbejde både regionalt, nationalt og internationalt.

Udsnit af de områder som varetages af Systemer og Processer

  • Analyse, indkøb og implementering af fælles CAFM system på tværs af organisationen (Computer Aided Facilities Management system)
  • Gennemførelse af renoveringsanalyse, beregninger af efterslæb og forslag til indsatser 
  • Udarbejdelse af oplæg til vedligeholdsstrategi på baggrund af renoveringsanalysen
  • Etablering af kundeportal og helpdesk funktion
  • Tværgående analyser f.eks. af brug af servicekontrakter, brug af leverandører, indkøbsstrategi mv.
  • CEJ standarder for tegnings- og datastrukturer, herunder IKT-aftaler
  • Koordinering med Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) f.eks. vedr. snitfalder på tekniske systemer
  • Opbygning af CEJs VIP portal, som er Region Hovedstadens dokumentstyringssystem til bla. vejledninger og instrukser
Redaktør